A Doble via gestionem serveis en l’àmbit de la igualtat entre homes i dones, aquests serveis tenen com a objectius principals; incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal en tots els àmbits de treball de la administració, treballar per eradicar totes les formes de discriminació realitzant accions preventives i actuar contra situacions de violència masclista entre d’altres.

En l’actualitat donem suport als plans d’igualtat que s’estan desenvolupant per part dels ajuntaments dels municipis de Palau Solità i Plegamans i Mollet del Vallès.  Entre les accions que desenvolupem es troben els projectes sobre «Coeducació a les escoles bressol i primària», programes de «Prevenció de la violència masclista entre els i les joves», sensibilització sobre micromasclismes, dinamització d’actes commemoratius de reivindicació i projectes de dinamització juvenil en l’àmbit de les polítiques d’igualtat.

Tot i els canvis en matèria legislativa per treballar cap a la igualtat entre les dones i els homes en l’àmbit social, laboral, educatiu o familiar, encara s’identifiquen clarament exemples de discriminació vers les dones. Per aquest motiu gestionem serveis i programes per a treballar en aquesta direcció.