El Servei de Doble Via, MENJA SA, obre un perfil a la xarxa social Instagram amb el nom de @menjasadoblevia amb l’objectiu de difondre el servei de menjador escolar adreçat a escoles bressols, de primària i de secundaria amb productes de proximitat i ecològics.

MENJA SA es basa en un model integral de lleure educatiu, que implica principalment, que els infants estiguin ben atesos, tenint en compte les seves necessitats en totes les dimensions: física, emocional i social.

L’acció educativa que es desenvolupa en l’espai del migdia, l’entenem des d’un punt de vista inclusiu que ha d’anar estretament lligat al projecte educatiu de l’escola i implica que hi hagi una qualitat alimentària i pedagògica, adequant les activitats i el servei de menjador a les característiques, necessitats dels participants i interessos dels infants, per tal que l’infant gaudeixi de l’estona de dinar i en l’estona de lleure sigui protagonista del seu propi desenvolupament.

L’espai de migdia, ens ofereix un temps per viure junts. És un temps idoni per a la integració, la relació i la descoberta dels altres i de l’entorn.

Podeu conèixer més a fons el servei MENJA SA a l’enllaç web següent:
www.menjasa.coop