MISSIÓ

Doble Via som una empresa cooperativa d’iniciativa social integrada per professionals compromesos amb la innovació i la qualitat, que presta serveis d’atenció a les persones en l’àmbit socioeducatiu i cultural des de l’any 1999 a Catalunya.

Oferim serveis integrals de gestió d’equipaments i programes d’acció social i cultural, d’educació, d’animació sociocultural i dinamització comunitària, així com assessoria i acompanyament en el disseny i planificació d’iniciatives en aquests àmbits d’actuació.

Com a empresa de caràcter social estem compromesos amb la generació d’ocupació de qualitat, contribuint a la transformació social des dels valors del cooperativisme.

VISIÓ

Volem esdevenir una organització autònoma, dinàmica i innovadora, que vetlli per la qualitat laboral tant dels membres que la composen, siguin socis o treballadors, com també pel nostre entorn, amb un model de negoci referencial en relació als nostres àmbits d’actuació.

Apostem per comptar amb uns professionals qualificats, compromesos i en constant formació. Per tal d’afavorir la nostra transparència, pretenem comunicar la nostra identitat, els resultats i l’impacte de la nostra activitat, de cara a esdevenir una empresa cooperativa autònoma i referent en el sector.

Com a empresa de caràcter social estem compromesos amb la generació d’ocupació de qualitat, contribuint a la transformació social des dels valors del cooperativisme.

VALORS

Com a cooperativa fem nostres els valors intrínsecs del cooperativisme: autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat.

També ens atenem a principis cooperatius com: l’adhesió voluntària i oberta, la gestió democràtica i la participació econòmica dels socis, l’autonomia i la independència, l’educació, formació i informació, la cooperació entre cooperatives i l’interès per la comunitat.