Títol BIBLIOTECARI/A
Formació Diplomatura de biblioteconomia i documentació o bé Grau d
Lloc Biblioteca municipal de Valldoreix
Jornada parcial
Horari Dimarts de 16:30 a 20:30, dissabtes de 10:00 a 14:00. I 130 hores anuals per atendre l
Descripció

BUSQUEM A UN/A BIBLIOTECARI/A A JORNADA PARCIAL PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VALLDOREIX

REQUISITS:
– ESTAR EN POSESIÓ DE LA DIPLOMATURA DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ O BÉ, EL GRAU D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ.
– TENIR EL NIVELL C DE CATALÀ.
– TENIR UN NIVELL MIG D’ANGLÈS TANT PARLAT COM ESCRIT.

ES VALORARÀ:
– CONEIXEMENTS DE PROGRAMES DE GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ.
– EXPERIENCIES SIMILARS EN ALTRES LLOCS DE TREBALL.

HORARI I DIES DE TREBALL:
– DIMARTS TARDA DE 16.30 A 20.30 I DISSABTES DE 10 A 14 HORES.
– 130 HORES ANUALS DE 20.30 A 12.30 HORES PER ATENDRE EL SERVEI D’AULA D’ESTUDI.

Contracte [email protected]
Data 05,10,2017
Demani el lloc araTítol Tècnic/a gestió de persones
Perfil Tècnic/a laboral
Formació C.F.G.S. Administració i Finances o diplomat Relacions Laborals o ADE
Lloc Sant Cugat del Vallès, La Floresta
Jornada 25 hores setmana
Horari De 9 a 13 hores + 5 hores variables
Descripció

Funcions:

Donar suport al departament de persones realitzant tasques d’administració laboral de gestió de personal, registre horari, tramitació incapacitats temporals i accidents de treball, suport en la realització de nòmines així com desenvolupar altres tasques de presentació de documentació administrativa de la cooperativa.

 

Perfil:

Imprescindible posseir la titulació mínima de C.F.G.S. d’ Administració i Finances o valorable diplomat/da en Relacions Laborals o ADE.

 

Es requerirà  una experiència mí­nima de dos anys en la realització de les funcions descrites anteriorment o similars.

Es valorarà  experiència de treball en entitats d’economia social i especí­ficament de cooperatives.

 

Imprescindible possessió de vehicle per arribar a les instal·lacions.

 

Data d’incorporació: Immediata

Contracte Obra i servei
Demani el lloc araTítol Educadors i integradors socials per centres oberts
Formació Educació social o CFGS d
Lloc Centres Oberts Granollers
Jornada De dilluns a divendres
Horari De 16 a 20 hores
Descripció

Cerquem persones diplomades en Educació Social o amb CFGS d’Integració social per crear una borsa de treball per possibles substitucions puntuals en els Centres Oberts de Granollers.

Els requisits indispensables son posseir la titulació i ser resident a Granollers.

Les funcions a desenvolupar son registre d’usuaris, realització de les diferents activitats programades, atenció a les famílies dels infants, assistir a les coordinacions del centre, vetllar per la seguretat i comoditat dels infants assistents, aplicar el projecte educatiu així com d’altres pròpies del centre.

Contracte Obra i servei-internitat
Sou Segons categoria i hores
Demani el lloc araTítol Bibliotecari/a
Perfil Tècnic Bibliotecari
Formació Grau
Lloc Valles Occidental
Jornada 32 hores la setmana
Horari Matins i tardes de dilluns a divendres
Descripció

Estem creant una borsa de personal per a substitucions per aquests llocs de treball

Contracte Substitució
Demani el lloc ara