Títol Dinamitzador/a espai ECO Les Planes
Perfil Animador/a sociocultural
Formació Educació social
Lloc Sant Cugat del Vallès, Les Planas
Jornada 10 hores a la setmana
Horari Flexible, tardes i ocasionalment caps de setmana
Descripció

 

 • Convocatòria, assistència i direcció de les reunions de la Comissió de Treball
 • Coordinació de les diferents comissions de l’Espai Eco
 • Gestió de les sol·licituds d’activitats i usos de l’equipament (calendari, estudi de viabilitat, redacció d’autoritzacions i emplenament de documents necessaris)
 • Recerca de nous projectes i col·laboracions per millorar el posicionament de l’equipament
 • Detecció de necessitats i traspàs d’informació als referents municipals
 • Recollida d’indicadors i elaboració dels documents de seguiment i avaluació
 • Seguiment de les activitats desenvolupades i recollida d’incidències
 • Col·laboració en les diferents activitats organitzades des dels serveis municipals de les Planes i projectes de barri, si s’escau
 • Responsable de crear dinàmiques amb els diferents col·lectius i/o entitats del barri per millorar la dinamització de l’equipament
 • Control pressupostari de les despeses generades, si s’escau
 • Responsable del seguiment de la publicitat i difusió que es generi des del projecte, en coordinació amb l’equip de comunicació municipal
 • Gestió del correu i perfils de xarxes socials de l’equipament
 • Tasques de coordinació entre la comissió de treball i els referents municipals de l’equipament

 

Contracte Obra i servei
Data 25,05,2018
Demani el lloc araTítol Educadors i integradors socials per centres oberts
Formació Educació social o CFGS d
Lloc Centres Oberts Granollers
Jornada De dilluns a divendres
Horari De 16 a 20 hores
Descripció

Cerquem persones diplomades en Educació Social o amb CFGS d’Integració social per crear una borsa de treball per possibles substitucions puntuals en els Centres Oberts de Granollers.

Els requisits indispensables son posseir la titulació i ser resident a Granollers.

Les funcions a desenvolupar son registre d’usuaris, realització de les diferents activitats programades, atenció a les famílies dels infants, assistir a les coordinacions del centre, vetllar per la seguretat i comoditat dels infants assistents, aplicar el projecte educatiu així com d’altres pròpies del centre.

Contracte Obra i servei-internitat
Sou Segons categoria i hores
Demani el lloc araTítol Bibliotecari/a
Perfil Tècnic Bibliotecari
Formació Grau
Lloc Valles Occidental
Jornada 32 hores la setmana
Horari Matins i tardes de dilluns a divendres
Descripció

Estem creant una borsa de personal per a substitucions per aquests llocs de treball

Contracte Substitució
Demani el lloc ara