Títol Integrador/a social per Servei Atenció Diürna (centre obert) a Castelldefels
Perfil Integrador/a social
Formació Títol d’Integrador/a social
Lloc Castelldefels
Jornada 20 h setmanals
Horari Horari de tardes
Descripció

– Informar a la família sobre el desenvolupament de les activitats diàries.
– Detectar situacions de negligència i desatenció.
– Notificar situacions de negligència i desatenció a l’equip i al coordinador.
– Col·laborar i potenciar la implicació, de les famílies en les activitats del servei.
– Esdevenir suport en la realització de les tasques educatives.
– Promoure pautes educatives consensuades amb la família.
– Rebre i canalitzar a l’equip les demandes, queixes i suggeriments.
– Col·laborar en la recepció de les famílies en el dia a dia.
– Col·laborar amb l’equip interdisciplinari en l’elaboració del projecte educatiu individual i familiar (PEIF).
– Col·laborar en la recepció de l’infant en el dia a dia.
– Potenciar les habilitats socials per afavorir l’autonomia personal i social.
– Potenciar i fomentar els hàbits higiènics, alimentaris, de salut i d’estudi.
– Potenciar la participació de l’infant i l’adolescent en les activitats del servei.
– Afavorir la cohesió i la integració del grup d’infants i adolescents, mitjançant tècniques i estratègies de grup.
– Donar suport a la realització de les activitats del projecte educatiu individual i familiar (PEIF).
– Observar a l’infant i l’adolescent en les activitats que es portin a terme.
– Detectar, prevenir i intervenir en situacions conflictives.
– Cercar recursos de la comunitat per l’execució d’activitats.
– Dissenyar i crear materials educatius per a la realització d’activitats.
– Dur a terme dinàmiques de grup facilitant la participació.
– Detectar necessitats a partir de l’observació i de l’escolta activa.
– Detectar i prevenir necessitats i conductes de risc.
– Col·laborar amb l’equip interdisciplinari en l’elaboració projecte educatiu individual i familiar (PEIF).
– Aportar propostes d’activitats i nous projectes.
– Dinamitzar el grup de voluntaris, si s’escau.
– Col·laborar en la gestió interna dels espais i de l’equipament

Imprescindible l’experiència prèvia en el treball en Serveis d’Atenció Diürna. No es valoraran aquelles candidatures que no disposin d’experiència prèvia. Imprescindible residència a Castelldefels o rodalies. .

Contracte Obra i servei
Sou Retribució segons Conveni Acció Social
Demani el lloc araTítol Monitors de menjador per suplències a Castellbisbal i molins de Rei
Perfil Monitor de Lleure o equivalent
Formació Monitor de lleure o equivalent
Lloc Castellbisbal i Molins de Rei
Jornada Segons suplència
Horari de 12.30 a 15 h de dilluns a divendres
Descripció

Cerquem monitores de lleure per fer una borsa de substitucions per a l’IE les Vinyes de Castellbisbal i l’escola La Sínia de Molins de Rei. Si esteu interessats inscriviu-vos en aquesta oferta.

Sou Segons conveni
Data 21,06,2018
Demani el lloc araTítol Personal de cuina per a col·lectivitats
Formació Cuina per a col·lectivitats
Jornada 7,5 hores diaries
Horari Horari escolar
Descripció

Busquem personal de cuina (cuiners/eres, ajudants de cuina i auxiliars de neteja), per realizar substitucions puntuals, que tingui experiència en cuina de col·lectivitats (valorable si és en centres escolars).

La jornada és de 9 a 17 hores aproximadament.

Ubicació:

  • Barcelona
  • Molins de Rei
  • Castellbisbal
  • Sant Cugat del Vallès

 

Contracte Interinitat
Data 18,12,2018
Demani el lloc araTítol Educador/a social per Servei Atenció Diürna (centre obert) a Castelldefels a 25/h setmanals.
Perfil Eucador/a Social
Formació Títol d’educador/a social
Lloc Castelldefels
Jornada 25 h setmanals
Horari De dilluns a divendres tardes
Descripció

Les funcions del lloc de treball són les següents:
– Realitzarà el rol de direcció del centre obert sent la figura de referència del servei.
– Col·laborar i garantir el compliment del Pla de treball establert pels serveis socials bàsics.
– Garantir la qualitat de les intervencions de l’equip educatiu amb les famílies.
– Resolució alternativa al conflicte entre l’equip educatiu, els infants i les famílies.
– Implantar i fer seguiment del Projecte educatiu de Centre (PEC)
– Coordinar, supervisar i avaluar periòdicament el grau d’assoliment dels objectius del PEC, el grau de qualitat i el grau de satisfacció dels infants, dels adolescents i de les famílies.
– Elaborar, executar i revisar, la programació anual de les activitats i la memòria del servei.
– Revisar i avaluar periòdicament l’elaboració del projecte educatiu individual i familiar (PEIF).
– Motivar i cohesionar l’equip educatiu.
– Acollir i acompanyar als nous professionals.
– Facilitar i garantir un adequat traspàs d’informació.
– Acompanyar l’equip en la dimensió relacional i emocional.
– Representar a l’equip del Servei d’Atenció Diürna davant els tècnics dels Serveis Socials municipals.
– Garantir la coordinació de l’equip del Servei d’Atenció Diürna amb l’equip de Serveis Socials municipals.
– Garantir i participar en les xarxes d’atenció a la infància i l’adolescència existents a l’entorn.
– Acollir i informar la família sobre el funcionament i la finalitat del servei i ajustar les seves expectatives.
– Recollir la informació familiar i sociocultural.
– Identificar la motivació i les necessitats de la família.
– Acordar les condicions d’assistència, participació i compromís en relació amb el projecte educatiu de centre segons el pla de treball establert pels professionals dels serveis socials bàsics municipals.
– Implicar a la família en el projecte educatiu individual i familiar (PEIF).
– Promoure la participació dels pares i mares o tutor/es en la dinàmica del centre.
– Planificar, dinamitzar i avaluar activitats formatives adreçades a les famílies.
– Planificar, dinamitzar i avaluar activitats conjuntes pels infants i les seves famílies.
– Facilitar l’adquisició d’hàbits, valors i aprenentatges positius.
– Afavorir el desenvolupament personal de l’infant i l’adolescent.
– Observar l’infant i l’adolescent en tot el seu procés per l’adaptació contínua del projecte educatiu individual i familiar (PEIF).
– Orientar i acompanyar a l’infant i l’adolescent en les diverses etapes escolars.
– Programar, desenvolupar i avaluar les activitats educatives.
– Realitzar les tutories individualitzades.
Imprescindible l’experiència prèvia en el treball en Serveis d’Atenció Diürna. No es valoraran aquelles candidatures que no disposin d’experiència prèvia. Imprescindible residència a Castelldefels o rodalies.

Contracte Obra i servei
Sou Retribució segons Conveni Acció Social.
Demani el lloc araTítol Cuiners/es i auxiliars de cuina per cobrir suplències
Perfil Cuiner/a
Formació Cuiner/a
Lloc Vallès Occidental i Baix Llobregat
Descripció

Cerquem cuiners/es i Auxiliars de cuina per a cobrir suplències puntuals.

Contracte En funció de la suplència
Sou Segons conveni del Lleure
Data 30,11,2018
Demani el lloc araTítol Monitors de menjadors per suplències a una escola de Vallcarca el Coll
Perfil Monitor/a de Lleure
Formació Monitor de Lleure o equivalent
Lloc Escola De Barcelona, Vallcarca el Coll
Jornada de dilluns a divedres
Horari 12.30 a 15 h
Descripció

Cerquem persones interessades en formar part d’una borsa de suplències de monitoratge de menjador, per a una Escola situada a la Zona de Vallcarca-El Coll.

Contracte Segons suplència
Sou Segons conveni del Lleure
Data 01,10,2018
Demani el lloc araTítol Educadors i integradors socials per centres oberts
Formació Educació social o CFGS d
Lloc Centres Oberts Granollers
Jornada De dilluns a divendres
Horari De 16 a 20 hores
Descripció

Cerquem persones diplomades en Educació Social o amb CFGS d’Integració social per crear una borsa de treball per possibles substitucions puntuals en els Centres Oberts de Granollers.

Els requisits indispensables son posseir la titulació i ser resident a Granollers.

Les funcions a desenvolupar son registre d’usuaris, realització de les diferents activitats programades, atenció a les famílies dels infants, assistir a les coordinacions del centre, vetllar per la seguretat i comoditat dels infants assistents, aplicar el projecte educatiu així com d’altres pròpies del centre.

Contracte Obra i servei-internitat
Sou Segons categoria i hores
Demani el lloc araTítol Bibliotecari/a
Perfil Tècnic Bibliotecari
Formació Grau
Lloc Valles Occidental
Jornada 32 hores la setmana
Horari Matins i tardes de dilluns a divendres
Descripció

Estem creant una borsa de personal per a substitucions per aquests llocs de treball

Contracte Substitució
Demani el lloc ara