Títol Tecnica d´acollida
Perfil Director projectes i equips
Formació diplomatura o grau en ciencies socials
Lloc Mollet del Vallès
Jornada 37,5 hores setmanals
Horari jornada sencera, a raò de 7,5 h.diaries
Descripció

El lloc de treball és per atendre la oficina tècnica d´acollida i gestionar, coordinar i programar el programa de convivència i ciutadania.

Les funcions concretes del lloc son:

1. Acollida i orientació socio-formativa
Atenció individualitzada a l’Oficina d’Acollida; facilitar informació sobre recursos i tràmits, derivacions a altres serveis i/o recursos municipals i gestionar documentació vinculada amb la regularització de la situació administrativa de les persones estrangeres.
Seguiment dels casos derivats per altres serveis o per la mateixa oficina d’acollida.
Realització de sessions informatives de caràcter grupal, per tal de donar a conèixer el programa, els recursos que aquest ofereix, i d’altres recursos municipals implicats en els processos d’acollida.
Impartir els mòduls d’alfabetització i els de coneixement de l’entorn i la societat catalana i  planificar i dinamitzar qualsevol acció formativa o d’informació que es pugui derivar d’aquest servei
Gestió de la documentació requerida pel Fons Social Europeu, per tal de justificar el finançament del servei.
responsable de planificar i dinamitzar qualsevol acció formativa o d’informació que es pugui derivar d’aquest servei
2. Programes socials: Convivència i cohesió social i atenció i suport a les dones migrades
Planificar, desenvolupar i avaluar accions incloses en aquest eix. Mantenir actualitzada la documentació requerida a les persones usuàries, com fitxes d’inscripció i llistes d’assistència.
3. Coordinació del programa municipal de Convivència i ciutadania
Organitzar les inscripcions, configuració, coordinació i el seguiment dels grups formatius del programa, corroborant les assistències, les bases de dades i les llistes d’espera, per tal de suggerir incorporacions i/o baixes, amb el propòsit de garantir el bon aprofitament dels recursos emprats.
Coordinar i fer el seguiment de les activitats i materials que s’inclouen totes les accions formatives, per tal de garantir una línia pedagògica adequada als objectius del programa.
Fer el seguiment dels indicadors del programa i de la documentació requerida per a les justificacions de les subvencions atorgades pel Fons Social Europeu, en el marc del Servei de Primera Acollida.
Realitzar informes de seguiment de cada quadrimestre i les memòries anuals del programa, així com els documents d’actualització del programa, a mida que es vagin incorporants modificacions.
Coordinació amb els diferents serveis municipals que intervinguin en el programa, així també tindrà una participació activa en la Comissió d’Immigració.
Informar a l’Ajuntament de qualsevol incident que es doni als espais formatius i d’atenció, i farà el seguiment del tema per tal d’assegurar la seva resolució.
Vetllar pel correcte desenvolupament quotidià del programa a partir dels objectius específics que l’Ajuntament de Mollet del Vallès suggereixi, en funció de les necessitats de cada moment, mitjançant la persona referent de l’àmbit municipal al qual pertany el programa.
Coordinació amb la persona referent de l’àmbit de Convivència i civisme, s’encarregarà de la incorporació de les modificacions que el programa necessiti, a partir de possibles canvis experimentats en la legislació en la qual s’emmarca aquesta intervenció.
Contracte eventual
Sou segons conveni
Data 08,07,2019
Demani el lloc araTítol Monitor de robòtica per a estudiants de 1r i 2n d’ESO
Formació Estudiant o titulat en carrera tècnica
Lloc Institut Arnau Cadell de Valldoreix
Jornada 1,5 hores setmanals
Horari Dijous de 15.30 a 17 h
Descripció

Es valorarà:

Que disposi d’una titulació de monitor de lleure o equivalent.
Que sigui una persona organitzada
Que tingui coneixements previs de Mindstorms EV3 de Lego
Que es comprometi durant un curs sencer a desenvolupar el taller.

El taller és desenvoluparà del 3 d’octubre de 2019 al 17 de juny de 2020.
Es rebrà una formació inicial per part de l’empresa Robo-TIC

Contracte Obra i Servei
Sou 15 € nets hora
Data 02,05,2019
Demani el lloc araTítol Dinamitzadora Igualtat
Perfil Tècnic d´acció social
Formació Titulat Grau Mig
Lloc Mollet del Valles
Jornada 20 hores setmanals
Horari dilluns i dimecres 8h. (de 10h a 14:30h i de 15:30h a 19h) i els divendres 4h mati o tarda en funció activitats programades.
Descripció

El lloc de treball consisteix en gestionar el programa servei d´Igualtat per l´Ajuntament.

Les funcions del lloc:

De forma genèrica, donar suport a la tècnica municipal responsable de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Participar de la redacció i de la proposta estratègica dels diferents Plans de la Regidoria (Pla Local, Pla Intern, Protocol local per a l’abordatge integral de la violència Masclista, Protocol LGTBI, Protocol festes lliures de sexisme, etc.).
Dissenyar i planificar les activitats i accions a realitzar i fer una avaluació posterior de cadascuna d’elles.
Programar, realitzar i avaluar les activitats descrites en aquests Plans. Això inclou el contacte amb proveïdors i serveis per a la programació d’activitats, tallers, etc.
Participar de les coordinacions necessàries amb el personal tècnic municipal i agents socials implicats en l’elaboració i execució de les accions i Plans.
Proposar i dinamitzar els diferents espais virtuals i de comunicació relacionats amb aquests Plans.
Realitzar tasques de secretaria tècnica per donar suport a l’acció de la tècnica municipal de referència.
Oferir suport i assessorament a aquelles entitats de caire feminista, promovent accions conjuntes o exclusivament per l’entitat en qüestió.
Promoure l’associacionisme de les dones del municipi amb l’objectiu de crear les bases necessàries per a crear i consolidar un Consell de Dones Municipal.
Vetllar per la gestió de les accions i activitats dels Plans i fomentar la participació de la població jove en la programació de les mateixes.
Fer de canal entre els col·lectius feministes, de joves i altres i ‘Administració Local.  
Comunicar qualsevol conflicte o situació problemàtica que sorgeixi en el desenvolupament de la seva feina.
Participar en les reunions de coordinació de l‘Equip de la Regidoria d’Igualtat.  
Participar i donar suport en l’actualització del Pla Local d’Igualtat.  
Participació i coordinació de l’equip motor del Protocol contra el sexisme a espais d’oci nocturn.
Realitzar recerca i actualització d’activitats i accions que fomentin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Contracte eventual
Sou segons conveni
Data 08,07,2019
Demani el lloc araTítol Coordinador/a de programes i projectes
Formació Formació en l’àmbit social
Lloc Granollers
Jornada 30 hores setmanals
Descripció

CERQUEM UN/A COORDINADOR/A DE PROGRAMES I PROJECTES PER AL PROJECTE ETC (PROGRAMA EDUCACIÓ 360)  DIRIGIT A PERSONES JOVES (DE 12 A 17 ANYS) A LA CIUTAT DE GRANOLLERS, AMB UNA DEDICACIÓ SETMANAL DE 30 HORES A LA SETMANA (TRES MATINS I QUATRE TARDES).

 

Responsable de la gestió del projecte amb col·laboració amb el Departaments Municipals d’Educació i de Joventut de l’Ajuntament de Granollers.

El projecte ofereix activitats i serveis en horari de tardes com alternativa de lleure i de formació fora de l’horari lectiu dels instituts.

 

REQUISITS DELS CANDIDATS/ES:

  • AMB TITULACIÓ ACADÈMICA RELACIONADA AMB L’ÀMBIT SOCIAL. PREFERENTMENT GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL.
  • ACREDITAR EXPERIÈNCIA MÍNIMA D’1 ANY EN INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA I CULTURAL AMB PERSONES JOVES.
  • TENIR CONEIXEMENTS INFORMÀTICS I D’ÚS DE LES XARXES SOCIALS.

ES VALORARÀ:

  • Coneixements en la gestió de pressupostos, de relació amb proveïdors de serveis, en la proposta de plans de difusió de les activitats, i en la gestió d’inscripcions.

Incorporació a partir de setembre.

Contracte Interinitat
Data 12,07,2019
Demani el lloc araTítol Personal de cuina per a col·lectivitats
Formació Cuina per a col·lectivitats
Jornada 7,5 hores diaries
Horari Horari escolar
Descripció

Busquem personal de cuina (cuiners/eres, ajudants de cuina i auxiliars de neteja), per realizar substitucions puntuals, que tingui experiència en cuina de col·lectivitats (valorable si és en centres escolars).

La jornada és de 9 a 17 hores aproximadament.

Ubicació:

  • Barcelona
  • Molins de Rei
  • Castellbisbal
  • Sant Cugat del Vallès

 

Contracte Interinitat
Data 18,12,2018
Demani el lloc araTítol Cuiners/es i auxiliars de cuina per cobrir suplències
Perfil Cuiner/a
Formació Cuiner/a
Lloc Vallès Occidental i Baix Llobregat
Descripció

Cerquem cuiners/es i Auxiliars de cuina per a cobrir suplències puntuals.

Contracte En funció de la suplència
Sou Segons conveni del Lleure
Data 30,11,2018
Demani el lloc araTítol Educadors i integradors socials per centres oberts
Formació Educació social o CFGS d
Lloc Centres Oberts Granollers
Jornada De dilluns a divendres
Horari De 16 a 20 hores
Descripció

Cerquem persones diplomades en Educació Social o amb CFGS d’Integració social per crear una borsa de treball per possibles substitucions puntuals en els Centres Oberts de Granollers.

Els requisits indispensables son posseir la titulació i ser resident a Granollers.

Les funcions a desenvolupar son registre d’usuaris, realització de les diferents activitats programades, atenció a les famílies dels infants, assistir a les coordinacions del centre, vetllar per la seguretat i comoditat dels infants assistents, aplicar el projecte educatiu així com d’altres pròpies del centre.

Contracte Obra i servei-internitat
Sou Segons categoria i hores
Demani el lloc araTítol Bibliotecari/a
Perfil Tècnic Bibliotecari
Formació Grau
Lloc Valles Occidental
Jornada 32 hores la setmana
Horari Matins i tardes de dilluns a divendres
Descripció

Estem creant una borsa de personal per a substitucions per aquests llocs de treball

Contracte Substitució
Demani el lloc ara