Títol Educador/a de joves Casal Les PLanes
Formació Educació social
Lloc Sant Cugat del Vallès- Les Planes
Jornada 20 hores setmana
Horari De 16 a 20 hores
Descripció

Funcions:

 • Proposar, dinamitzar i avaluar el programa trimestral de l’Espai Jove.
 • Controlar el pressupost d’activitats del programa
 • Controlar el bon ús dels espais i materials de l’Espai Jove.
 • Vetllar per l’aplicació de la normativa d’ús de l’Espai Jove.
 • Coordinar amb el casal infantil les activitats del grup pont
 • Assistir i participar activament de les reunions de coordinació establertes.
 • Mantenir informació i coordinació constant amb el Servei de Joventut.
 • Recollir les dades per a la presentació d’informes i memòries
 • És responsable de la seguretat i de les incidències dels joves que assisteixin a l’Espai Jove.
Contracte Obra i servei
Sou 10.117,65 euros bruts anuals
Data 12,04,2018
Demani el lloc ara



Títol Administratiu/va Casal Mira-Sol
Perfil Administratiu/ava
Lloc Sant Cugat del Vallès
Jornada 25 hores setmanals
Horari De 16 a 20 hores i 5 hores un mati altern
Descripció

 

Funcions:

 • Atendre al públic presencial i telefònicament
 • Mantenir ordenada la informació del casal (tríptics, cartells, etc)
 • Gestionar les inscripcions i cobrament de quotes.
 • Facilitar la documentació necessària per a cada activitat.
 • Gestionar les bases de dades de participants i professionals, així com el programa d’inscripcions.
 • Coordinar-se amb la responsable administrativa de Doble Via.
 • Donar suport en les activitats culturals quan sigui necessari
Contracte Interinitat
Data 12,04,2018
Demani el lloc ara



Títol Educadors i integradors socials per centres oberts
Formació Educació social o CFGS d
Lloc Centres Oberts Granollers
Jornada De dilluns a divendres
Horari De 16 a 20 hores
Descripció

Cerquem persones diplomades en Educació Social o amb CFGS d’Integració social per crear una borsa de treball per possibles substitucions puntuals en els Centres Oberts de Granollers.

Els requisits indispensables son posseir la titulació i ser resident a Granollers.

Les funcions a desenvolupar son registre d’usuaris, realització de les diferents activitats programades, atenció a les famílies dels infants, assistir a les coordinacions del centre, vetllar per la seguretat i comoditat dels infants assistents, aplicar el projecte educatiu així com d’altres pròpies del centre.

Contracte Obra i servei-internitat
Sou Segons categoria i hores
Demani el lloc ara



Títol Bibliotecari/a
Perfil Tècnic Bibliotecari
Formació Grau
Lloc Valles Occidental
Jornada 32 hores la setmana
Horari Matins i tardes de dilluns a divendres
Descripció

Estem creant una borsa de personal per a substitucions per aquests llocs de treball

Contracte Substitució
Demani el lloc ara