Títol Administratiu/va Casal Mira-Sol
Perfil Administratiu/ava
Lloc Sant Cugat del Vallès
Jornada 25 hores setmanals
Horari De 16 a 20 hores i 5 hores un mati altern
Descripció

 

Funcions:

  • Atendre al públic presencial i telefònicament
  • Mantenir ordenada la informació del casal (tríptics, cartells, etc)
  • Gestionar les inscripcions i cobrament de quotes.
  • Facilitar la documentació necessària per a cada activitat.
  • Gestionar les bases de dades de participants i professionals, així com el programa d’inscripcions.
  • Coordinar-se amb la responsable administrativa de Doble Via.
  • Donar suport en les activitats culturals quan sigui necessari
Contracte Interinitat
Data 12,04,2018
Demani el lloc ara