Títol Educador/a de joves Casal Les PLanes
Formació Educació social
Lloc Sant Cugat del Vallès- Les Planes
Jornada 20 hores setmana
Horari De 16 a 20 hores
Descripció

Funcions:

  • Proposar, dinamitzar i avaluar el programa trimestral de l’Espai Jove.
  • Controlar el pressupost d’activitats del programa
  • Controlar el bon ús dels espais i materials de l’Espai Jove.
  • Vetllar per l’aplicació de la normativa d’ús de l’Espai Jove.
  • Coordinar amb el casal infantil les activitats del grup pont
  • Assistir i participar activament de les reunions de coordinació establertes.
  • Mantenir informació i coordinació constant amb el Servei de Joventut.
  • Recollir les dades per a la presentació d’informes i memòries
  • És responsable de la seguretat i de les incidències dels joves que assisteixin a l’Espai Jove.
Contracte Obra i servei
Sou 10.117,65 euros bruts anuals
Data 12,04,2018
Demani el lloc ara