Títol Monitor de robòtica per a estudiants de 1r i 2n d’ESO
Formació Estudiant o titulat en carrera tècnica
Lloc Institut Arnau Cadell de Valldoreix
Jornada 1,5 hores setmanals
Horari Dijous de 15.30 a 17 h
Descripció

Es valorarà:

Que disposi d’una titulació de monitor de lleure o equivalent.
Que sigui una persona organitzada
Que tingui coneixements previs de Mindstorms EV3 de Lego
Que es comprometi durant un curs sencer a desenvolupar el taller.

El taller és desenvoluparà del 3 d’octubre de 2019 al 17 de juny de 2020.
Es rebrà una formació inicial per part de l’empresa Robo-TIC

Contracte Obra i Servei
Sou 15 € nets hora
Data 02,05,2019
Demani el lloc ara