Títol Tallerista Anglés inicial i conversa Barcelona
Lloc Barcelona
Jornada 2,5 hores setmana
Horari Dilluns de 16.30 a 19.00 hores
Descripció

Per treballar amb persones discapacitades.

Demani el lloc ara