Títol BIBLIOTECARI/A A JORNADA PARCIAL
Perfil Bibliotecari
Formació DIPLOMATURA DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ O BÉ, EL GRAU D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ.
Lloc VALLDOREIX (Sant Cugat del Valles)
Jornada 8h setmanals
Horari Dimarts de 16.30h a 20.30h i dissabtes 10h a 14h
Descripció

REQUISITS:

  • ESTAR EN POSESIÓ DE LA DIPLOMATURA DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ O BÉ, EL GRAU D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ.
  • CERTIFICAR EL NIVELL C DE CATALÀ.
  • TENIR UN NIVELL MIG D’ANGLÈS TANT PARLAT COM ESCRIT.

 

ES VALORARÀ:

  • CONEIXEMENTS DE PROGRAMES DE GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ.
  • EXPERIENCIES SIMILARS EN ALTRES LLOCS DE TREBALL.

 

HORARI I DIES DE TREBALL:

  • DIMARTS TARDA DE 16.30 A 20.30 I DISSABTES DE 10 A 14 HORES.
  • 130 HORES ANUALS DE 20.30 A 12.30 HORES PER ATENDRE EL SERVEI D’AULA D’ESTUDI.
Contracte Eventual
Sou segons conveni
Data 03,10,2019
Demani el lloc ara