Títol MONITOR/A PER A CASAL INFANTIL SANT CUGAT
Perfil DINAMITZADOR/A COMUNITARI/A
Formació Formació en animació sociocultural o en l’àmbit educatiu i social. Es prioritzaran els i les candidates amb els graus en magisteri, pedagogia i educació social i cicles de formació professional en tècnic/a superior en animació sociocultural o tècnic/a superior en educació infantil. Títol de monitor/a de lleure o equivalent. Es valorarà Residència propera a Sant Cugat. Experiència monitoratge d’infants mínim d’1 any. Persona amb iniciativa i autonomia. Coneixement i/o experiència d’espais infantils d’educació respectuosa.
Lloc Sant Cugat del Vallès
Jornada 23 hores setmanals
Horari de dilluns a divendres de 16 a 20.30h Juliol de 8.30 a 14.30h i divendres fins les 16h (32 hores setmanals)
Descripció

Les funcions a desenvolupar són:

  • Realitzar i implementar el programa d’activitats amb el grup d’infants.
  • Donar suport a la programació d’activitats.
  • Fer el seguiment dels infants amb les seves famílies.
  • Fer el seguiment i la resolució de les incidències del servei.
  • Participar de les reunions de coordinació establertes.
  • Coordinació amb l’equip del casal i participació de les accions comunitàries del barri.

Data incorporació: Març 2023

LINK PER A INSCRIURE’S A L’OFERTA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA INTERMEDIA JOB: https://plataforma.intermediajob.com/oferta/17452

Contracte Substitució de març a novembre aprox.
Sou 1201-1500 euros bruts/mensuals
Data 08,03,2023