Títol TÈCNIC/A EN DINAMITZACIÓ DE L’ECONOMIA SOCIAL
Perfil DINAMITZADOR/A COMUNITARI/A
Formació Llicenciat/da en alguna/es de les següents matèries: educació social, economia, administració direcció d’empreses, humanitats, ciències polítiques, geografia i història, ciències ambientals, sociologia o pedagogia.
Lloc Granollers
Jornada 20 hores setmanals
Horari Parcial matí
Descripció

Descripció del lloc de feina

Busquem persona interessada en desenvolupar les accions (marcades per l’ordre de bases) en relació als serveis 1 i 2 que ofereix l’Ateneu: observació, mapatge i diagnosi de l’ESS territorial; i divulgació, sensibilització i generació de coneixement sobre cooperativisme i ESS.

LINK PER A INSCRIURE’S A L’OFERTA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA INTERMEDIA JOB: https://plataforma.intermediajob.com/oferta/17018

Contracte Substitució
Sou 801-1000 euros bruts/mensuals
Data 19,01,2023