Títol Tècnic/a en dinamització de l’ESS
Perfil OBRA I SERVEI A TEMPS PARCIAL
Formació GRADUAT/LLICENCIAT: educació social, economia, administració direcció d’empreses, humanitats, ciències polítiques, geografia i història, ciències ambientals, sociologia o pedagogia.
Lloc Vallès Oriental
Jornada 35
Horari
Descripció

Descripció del lloc de feina

Busquem persona interessada en desenvolupar les accions (marcades per l’ordre de bases) en relació als serveis 1 i 2 que ofereix l’Ateneu: observació, mapatge i diagnosi de l’ESS territorial; i divulgació, sensibilització i generació de coneixement sobre cooperativisme i ESS.

 

Descripció de les funcions

 • Dinamització territorial i recerca de grups de persones emprenedores i noves entitats d’economia social i solidària a qui enxarxar amb l’Ateneu
 • Planificació i seguiment, conjuntament amb l’equip i l’equip de coordinació, del Pla de Treball de l’Ateneu Cooperatiu, integrant el que es demana a l’ordre de bases amb allò que aflori del propi territori i del propi teixit com a iniciatives estratègiques a desenvolupar
 • Creació, manteniment i actualització de la Base de dades d’entitats d’ESS i manteniment d’una eina de visibilització. Identificació de bones pràctiques d’empreses o iniciatives innovadores
 • Entrevistes presencials i contacte amb empreses i entitats seleccionades i elaboració de fitxes i/o catàleg de bones pràctiques
 • Organització logística i metodològica de jornades pròpies amb l’objectiu de presentar experiències de bones pràctiques, eines i productes resultants del programa
 • Identificació d’actes, jornades, fires, programes i publicacions que ja s’estan duent a terme al territori on sigui interessant i factible la participació o la col·laboració de l’Ateneu
 • Programació (i, en alguns casos, execució) d’actes, tallers, jornades, debats, sessions de treball i formacions específiques enfocades a l’objectiu de fer arribar l’ESS a més persones, àmbits i sectors, i elaborar els materials i els dispositius necessaris per a aquest objectiu
 • Seguiment i control econòmic del pressupost d’activitats i de la justificació de despeses originades en aquests serveis. Registre i arxiu de la informació de totes les activitats de què sigui responsable, segons procediment i registres facilitats
 • Realització de tallers (presencials i/o virtuals) sobre cooperativisme i ESS adreçats a diferents tipus de públics
 • Participació en la programació, ordre del dia, acta i dinamització de les reunions de l’equip tècnic
 • Participació en accions d’intercooperació entre projectes d’ESS a nivell comarcal

Condicions

 • Tipus de contracte: temporal per obra o servei a temps parcial.
 • Durada: previso de 3 anys (2 mesos en període de prova)
 • Sou brut anual: 21.157,85€
 • Jornada laboral: 35 hores setmanals
 • Lloc: diferents ubicacions del Vallès Oriental
 • Flexibilitat horària, combinació presencial i teletreball
 • Vacances a gaudir principalment durant el mes d’agost
 • Inici a partir de gener de 2022

Perfil

 • Llicenciat/da en alguna/es de les següents matèries: educació social, economia, administració direcció d’empreses, humanitats, ciències polítiques, geografia i història, ciències ambientals, sociologia o pedagogia.
 • Capacitat de treballar en equip i de garantir un bon ambient de treball
 • Capacitat d’autonomia, iniciativa i organització

Es valorarà

 • Formació específica al voltant de l’ESS i el cooperativisme (Màster o Postgrau)
 • Formació en gestió d’empreses d’economia social
 • Experiència prèvia en llocs de treball similars
 • Experiència prèvia i/o vinculació al sector del cooperativisme i de l’economia social i solidària o a moviments socials transformadors
 • Coneixement de la comarca del Vallès Oriental a nivell d’entitats i ens locals
 • Coneixements d’ofimàtica, internet, eines de màrqueting digital, gestió de xarxes socials (Twitter, Instagram, Telegram, Whatsapp)
 • Permís de conduir, disponibilitat i facilitat per desplaçar-se a diferents espais del Vallès Oriental

Com contactar

Les persones interessades poden enviar el seu currículum i una carta de motivació a albert@ateneucoopvor.org amb la referència “Oferta Laboral Ateneu”.

Contracte Obra i servei a temps parcial
Sou 21.157,85€
Data 01,01,2022
Demani el lloc ara