Títol Dinamitzador/a espai ECO Les Planes
Perfil Animador/a sociocultural
Formació Educació social
Lloc Sant Cugat del Vallès, Les Planas
Jornada 10 hores a la setmana
Horari Flexible, tardes i ocasionalment caps de setmana
Descripció

 

 • Convocatòria, assistència i direcció de les reunions de la Comissió de Treball
 • Coordinació de les diferents comissions de l’Espai Eco
 • Gestió de les sol·licituds d’activitats i usos de l’equipament (calendari, estudi de viabilitat, redacció d’autoritzacions i emplenament de documents necessaris)
 • Recerca de nous projectes i col·laboracions per millorar el posicionament de l’equipament
 • Detecció de necessitats i traspàs d’informació als referents municipals
 • Recollida d’indicadors i elaboració dels documents de seguiment i avaluació
 • Seguiment de les activitats desenvolupades i recollida d’incidències
 • Col·laboració en les diferents activitats organitzades des dels serveis municipals de les Planes i projectes de barri, si s’escau
 • Responsable de crear dinàmiques amb els diferents col·lectius i/o entitats del barri per millorar la dinamització de l’equipament
 • Control pressupostari de les despeses generades, si s’escau
 • Responsable del seguiment de la publicitat i difusió que es generi des del projecte, en coordinació amb l’equip de comunicació municipal
 • Gestió del correu i perfils de xarxes socials de l’equipament
 • Tasques de coordinació entre la comissió de treball i els referents municipals de l’equipament

 

Contracte Obra i servei
Data 25,05,2018
Demani el lloc ara