Títol COORDINADOR/A DE PUNT G
Perfil Personal Qualificat
Formació TITULACIÓ ACADÈMICA DE PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA, EDUCACIÓ SOCIAL, TREB. SOCIAL…
Lloc Granollers
Jornada 20 hores setmanals
Horari Flexible (amb disponibilitat)
Descripció

Coordinador/a:

 

 • Coordinació continuada amb l’equip motor del Punt G per tot allò relacionat

amb el contingut i desenvolupament de les activitats.

 • Coordinació directa, estreta i continuada amb els diferents serveis

municipals i entitats implicades en la programació de les activitats populars.

 • Coordinar els equips d’agents d’oci nocturn que actuaran durant les festes.
 • Realitzar la presentació publica del projecte i la seva difusió.
 • Dinamitzar i mantenir les xarxes socials del Punt G actives.
 • Preparació de material informatiu i formatiu del projecte adreçats a altres agents que participen de la festa.
 • Participació en la gestió de les xarxes socials i altres canals de comunicació

del Punt G (correu electrònic, telèfon).

 • Realització d’encàrrecs als serveis municipals necessaris per al projecte, i el

seu seguiment.

 • Preparació i participació en el disseny i gestió de material de difusió i

divulgació (vídeos, falques informatives, material de marxandatge, etc.).

 • Elaboració del pla de comunicació.
 • Responsabilitzar-se del material, de la seva distribució així com de l’inventari

final.

 • Responsable del muntatge i desmuntatge del dispositiu cada nit.
 • Assegurar el registre d’informació durant les nits de festa que permeti una

valoració posterior del servei.

 • Informar diàriament al grup motor del nombre d’atencions i intervencions

realitzades durant la nit anterior i de totes les incidències relacionades amb l’organització. Durant les festes de dies consecutius (per exemple, Festa Major) el traspàs d’informació s’ha de fer abans de l’inici de la següent festa o durant el dia següent. Això no obstant, els casos i situacions rellevants s’hauran de comunicar immediatament (telefònicament o WhatsApp).

 • Memòria final (extensa i reduïda) que serà lliurada en el termini màxim d’un

mes a partir de la finalització de la Festa Major. El grup motor facilitarà l’índex

i els indicadors (que caldrà tenir en compte en la recollida d’informació).

 • Elaboració d’una infografia o similar que resumeixi la memòria, que permeti la

seva divulgació.

 • Presentació anual del resultats del Punt G (presentació interna, als serveis

municipals implicats en l’organització de les festes, i externa, a la ciutadania).

Requisits:

Tenir el Grau o estudis equivalents o estudis d’especialització relacionats amb l’àmbit social (per exemple, Educació social / Treball Social / Sociologia / Psicologia)

Tenir formació especifica acreditada en drogues, violències de gènere o sexualitat.

Experiència professional o haver fet voluntariat en algun àmbit de polítiques de joventut o treball amb col·lectiu adolescent i jove.

– Tenir el certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals

 

Condicions:

Contracte del 4 d’abril al 30 de setembre

Categoria de personal qualificat

20h setmanals en horari flexible

Contracte Temporal
Sou Segons conveni
Data 04,04,2022
Demani el lloc araTítol Coordinador/a Sistema de Qualitat i Protecció de Dades
Perfil Coordinador Qualitat
Formació Grau universitari en Enginyeria o ADE
Lloc Sant Cugat del Vallès
Jornada 18,45 hores setmanals
Horari Matí amb flexibilitat
Descripció

 

CERQUEM UNA PERSONA PER DUR A TERME LA IMPLEMENTACIÓ I COORDINACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT SEGONS LA NORMA UNE-IN-ISO 9001:2015 AMB LA PROTECCIÓ DE DADES INTEGRADA.

 

QUÈ OFERIM?

 • Contracte indefinit a jornada parcial
 • Incorporació immediata
 • ½ jornada laboral (18,75 hores setmanals en horari de matí amb flexibilitat)
 • Salari segons conveni per categoria professional

 

DESCRIPCIÓ DE LA POSSICIÓ:  cerquem una persona que haurà de liderar la implementació i coordinació d’un sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma UNE-IN_ISO 9000:2015 amb la sistemàtica de sistemes de protecció de dades integrada. Es coordinarà amb altres responsables d’unitats i departaments supervisant i liderant la coordinació de qualitat de la cooperativa.

 

FUNCIONS A REALITZAR:

 • Elaboració de procediments de treball
 • Actualització de procediments i altres documents davant de canvis
 • Formació i sensibilització del personal en matèria de qualitat
 • Anàlisi de dades: Resultats, QRSAI
 • Anàlisi trimestral de indicadors al Pla de Qualitat
 • Atenció avaluadors i auditors externs
 • Planificació i execució (o subcontractació) d’avaluacions
 • Revisió Pla de Formació
 • Actualització fitxes de manteniment d’equipaments i infraestructures
 • Actualització llistat de col·laboradors clau (dispositius i proveïdors)
 • Actualització registres de gestió de la informació (Llistat documents interns, externs i registres)

 

REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES:

Formació:

 • Preferentment amb formació universitària a nivell d’enginyeria i/o ADE
 • Formació en gestió de la Qualitat i els sistemes de Protecció de Dades, específicament de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
 • Coneixements ofimàtica

 

 Experiència:

 • Experiència en elaboració i desenvolupament de procediments
 • Experiència en mantenir un Sistema de Qualitat (elaboració i  control de registres, gestió de les responsabilitats derivades a altres persones responsables de procés …)
 • Es valorarà experiència en gestió de la protecció de dades (RGPD)
 • Es valorarà experiència en coordinació d’operacions
 • Es valorarà experiència en serveis d’atenció a les persones als sectors socioeducatius i culturals.
 • Es valorarà experiència en economia social

 

Característiques personals i habilitats:

 • Capacitat analítica
 • Persona organitzada i metòdica
 • Empatia i capacitat de comunicació
 • Lideratge
 • Treball en equip

 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum al correu electrònic gestió.persones@doblevia.coop amb la referència “Coordinadora de Qualitat”

Contracte Indefinit
Sou 10.022,10€/any
Data 13,06,2022
Demani el lloc araTítol Monitores de Menjador per a una escola de Barberà del Vallès
Perfil Monitor/a de menjador
Formació Títol de monitor d
Lloc Escola Marta Mata de Barberà del Vallès
Jornada 13 h setmanals
Horari de 12.30 a 15 h + jornada indirecta
Descripció

Cerquem monitors/es de menjador per a l’escola Marta Mata de Barberà del Vallès. A 5 minuts de l’estació de la Renfe. Imprescindible experiència prèvia en el món del lleure i preferiblement amb infants de 10 a 12 anys.

Contracte Indefinit
Sou Segons conveni
Data 07,02,2022
Demani el lloc araTítol Monitores de menjador per suplències a Castellbisbal i Molins de Rei
Perfil Monitora de Lleure o equivalent
Formació Monitora de lleure o equivalent
Lloc Castellbisbal i Molins de Rei
Jornada Segons suplència
Horari de 12.30 a 15 h de dilluns a divendres
Descripció

Cerquem monitores de lleure per fer una borsa de substitucions per a l’IE les Vinyes de Castellbisbal i l’escola La Sínia de Molins de Rei. Si esteu interessats inscriviu-vos en aquesta oferta.

Sou Segons conveni
Data 25,01,2022
Demani el lloc araTítol Monitores de menjadors per suplències en escoles del Districte de Gràcia
Perfil Monitor/a de Lleure
Formació Monitora de Lleure o equivalent
Jornada de dilluns a divedres
Horari 12.30 a 15 h
Descripció

Cerquem persones interessades en formar part d’una borsa de suplències de monitoratge de menjador, per dues escoles situades al Districte de Gràcia.

Contracte Segons suplència
Sou Segons conveni del Lleure
Data 19,11,2020
Demani el lloc araTítol Personal de cuina per a col·lectivitats
Formació Cuina per a col·lectivitats
Jornada 7,5 hores diaries
Horari Horari escolar
Descripció

Busquem personal de cuina (cuiners/eres, ajudants de cuina i auxiliars de neteja), per realizar substitucions puntuals, que tingui experiència en cuina de col·lectivitats (valorable si és en centres escolars).

La jornada és de 9 a 17 hores aproximadament.

Ubicació:

 • Barcelona
 • Molins de Rei
 • Castellbisbal
 • Sant Cugat del Vallès

 

Contracte Interinitat
Data 18,12,2018
Demani el lloc araTítol Tallerista de cuina per a Centre cívic Poblenou
Perfil Tallerista de cuina
Lloc Pineda de Mar
Jornada De dilluns a divendres
Contracte Obra i servei a temps parcial
Sou Segons conveni i jornada setmanal
Data 14,02,2022
Demani el lloc araEmpleos 1-7 de 7