Premi-Raimon-Badia
PREMI D'EDUCACIÓ NO FORMAL i COOPERATIVISME 2021

El confinament i la situació d’excepcionalitat que estem vivint ens porta a replantejar-nos noves maneres de donar resposta a les necessitats que s’estan generant actualment en el marc de l’educació no formal i la pedagogia social.  És evident que cal cercar vies complementàries  d’actuació per garantir i ampliar l’acció sociocultural i comunitària des d’una nova perspectiva: la virtual.

Aquesta segona edició del premi s’emmarca dins d’aquesta complexa realitat i,  vol reconèixer aquells treballs que permetin mantenir, promoure i adaptar els serveis socioeducatius en format online mitjançant l’ús de les TICs.  Cerquem iniciatives que apostin per generar noves eines i/o  recursos innovadors,  amb una mirada àmplia i oberta, en que la presència educativa i l’acompanyament quedin preservats tot superant la no presencialitat. És a dir, que permetin i garanteixin l’accés a l’oci creatiu, a la cura de les persones, a l’atenció social i a la participació comunitària en situacions d’aïllament o dificultats de mobilitat per motius personals o col·lectius.

 

Tanmateix, han de ser projectes que contemplin, transmetin i posin èmfasi en els valors cooperatius dins la seva pròpia dinàmica i estructura: interès per la comunitat, intercooperació, igualtat i retorn social, sensibilització pel medi ambient, atenció a les cures, responsabilitat comunitària, dinamització intergeneracional, ….

OBJECTIUS DEL PREMI
 • Reconèixer treballs amb fonamentació teòrica i amb una clara orientació pràctica, que proposin intervencions centrades en les persones, afavorint la seva participació i protagonisme, i que tinguin presents els valors i principis del cooperativisme en el seu disseny didàctic i organitzatiu.
 • Sensibilitzar i promoure els valors del cooperativisme en els centres universitaris i en la praxi dels futurs i futures professionals, als mitjans de comunicació, a les organitzacions i administracions públiques, a les institucions i a la comunitat en general.
 • Dotar l’alumnat guardonat d’una beca d’estudis i oferir-li la possibilitat de realitzar un projecte innovador en l’àmbit de l’educació no formal.
PERSONES DESTINATÀRIES
 • Persones que cursin estudis universitaris dels Graus d’Educació Social i Pedagogia a la facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.
 • L’alumnat ha d’estar tutelat i acompanyat per un professor/a, qui supervisarà el treball abans de ser presentat.
 • Els projectes han de ser presentats per grups de 2 a 4  estudiants.
TIPOLOGIA DE PROJECTES

Poden optar al premi tots aquells projectes que :

  • donin resposta a una necessitat concreta dins l’àmbit de l’educació no formal i del lleure, de la cohesió social, del desenvolupament cultural, de la coeducació i la igualtat de gènere.
  • tinguin aplicació pràctica en l’acció socioeducativa, i que posin en valor noves maneres d’aprendre, de relacionar-se, d’organitzar-se i, en general, de satisfer necessitats socials concretes en format on-line.
  • situïn les persones en el centre de l’activitat i que fomentin la participació de la comunitat on s’han de dur a terme, tenint en compte les seves protagonistes

 

Els treballs s’han de presentar com a proves pilot amb capacitat i aplicabilitat per ser implementades com a pràcticum del tercer/quart curs de grau.

 

Els projectes han d’estar englobats i concretats en un d’aquests 5 àmbits :

 • Els serveis socioeducatius per a persones en situació de vulnerabilitat.
 • Acció social comunitària amb gent gran: promoció de l’envelliment actiu.
 • La programació cultural i de proximitat destinada a tota la població.
 • L’oci creatiu des de l’educació del lleure destinat a infants i joves.
 • Coeducació i gènere: accions de sensibilització i processos d’acompanyament en situacions de risc detectades.
INSCRIPCIONS
 • Omplir el formulari d’inscripció, abans del 24de gener de 2021.
 • És opcional , i es valorarà positivament , adjuntar amb el formulari un vídeo de presentació del projecte d’una durada màxima de 3 minuts.  Serà admesa la gravació amb una o totes les persones de l’equip, adaptant-la a la forma oportuna (trobada presencial i/o virtual)
 • Les inscrites rebran la confirmació de la rebuda del formulari i el vídeo per correu electrònic.
 • El dia 25 de gener es publicarà la llista d’admesos a la web de Doble Via.  L’organització contactarà amb cadascun dels equips participants via correu electrònic.
PRESENTACIÓ DE TREBALLS

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 30 de abril de 2021. Els treballs presentats fora d’aquest termini no seran admesos en la convocatòria del Premi.

DOTACIÓ ECONÒMICA i FORMATIVA

Es dotarà d’un premi econòmic a 3 projectes, de qualsevol dels àmbits, per un valor de 1.000 euros cadascun que, en concepte de beques i ajuts a l’estudi, hauran de repartir entre les persones integrants de l’equip.

La concessió de les beques està condicionada a la matrícula dels autors o autores dels treballs en estudis oficials de la UAB l’any acadèmic 2021-2022, o en altres estudis oficials complementaris.

Totes les participants inscrites tindran dret i accés a una formació específica, abans de la presentació dels treballs, que consistiran en una sessió d’introducció al cooperativisme i un  taller monogràfic sobre la digitalització i virtualització didàctica de les accions socioeducatives, ambdós a càrrec de persones expertes en les matèries.

I els alumnes dels equips finalistes i guanyadors del Premi, gaudiran de la possibilitat de participar en una jornada d’intercooperació entre tots els projectes, amb l’objectiu de compartir les experiències i les experteses per poder crear vincles i sinèrgies que els possibilitin treballar de forma cooperativa.

PROVA PILOT A DOBLE VIA

Les persones guanyadores podran  implementar en un context real els projectes mitjançant proves-pilot vinculades a pràctiques curriculars d’acord amb la universitat participant i amb el suport  d’un mentorat format per professionals de Doble Via.

Doble Via és una empresa cooperativa d’iniciativa social integrada per professionals compromeses amb la innovació i la qualitat, que presta serveis d’atenció a les persones en l’àmbit socioeducatiu i cultural des de l’any 1999 a Catalunya.

Oferim serveis integrals de gestió d’equipaments i programes d’acció social i cultural, d’educació, d’animació sociocultural i dinamització comunitària, així com assessoria i acompanyament en el disseny i planificació d’iniciatives en aquests àmbits d’actuació.

Som persones compromeses amb la generació d’ocupació de qualitat, contribuint a la transformació social des dels valors del cooperativisme. La nostra proposta es basa en treballar en la línia de la responsabilitat compartida amb els i les clients, amb l’objectiu de gestionar els serveis i programes amb un elevat nivell de qualitat i professionalitat.

Durant el 2019 celebràrem el nostre vintè aniversari. Per aquest motiu, s’organitzaren un seguit d’actes de commemoració, entre els que destaca aquest Premi, del qual en presentem la segona edició.

JURAT: VALORACIÓ, VEREDICTE I LLIURAMENT

Sota la presidència de l’equip impulsor del premi, el jurat estarà format per persones acreditades, representants de les entitats col·laboradores i d’altres institucions.  La composició final del mateix serà anunciada prèviament i amb antelació al veredicte final.

 

La resolució del jurat amb el veredicte es farà pública en l’acte de lliurament del Premi Raimon Badia, que tindrà lloc a finals de curs acadèmic 2020-2021. La data i el lloc exactes seran notificats amb un mínim de 15 dies d’antelació.

TERMINIS i DATES
Presentació i difusió del Premi 15  de desembre 2020
Final període d’inscripció (formulari+vídeo) 24 de gener de 2021
Resolució final d’admesos i exclosos 25 de gener de 2021
Termini lliurament del projecte 30 d’abril de 2021
IMPULSEN

Amb la col·laboració d’altres entitats i organitzacions

COMUNICAT PUBLICACIÓ D'ADMESOS

La segona edició del Premi Raimon Badia ja té participants!

Un cop tancat el termini d’inscripció,  un total de 10 equip són els que s’han inscrit a la present convocatòria. Per consens del comitè organitzador,  es donen per ADMESOS tots els equips presentats.

Agraïm profundament la participació de tot l’alumnat universitari i esperem que aquesta experiència els  resulti molt satisfactòria.

RAIMON BADIA

Raimon Badia i Carro (1966-2013), mestre i pedagog, va néixer a Sant Cugat del Vallès, on va exercir com a mestre d’educació infantil a l’Escola Avenç i on va estar vinculat a diverses entitats locals, com l’esplai Pica-Roca i el Grup de Joves de la Parròquia.

Al llarg de la seva trajectòria professional, va exercir diferents tasques com a monitor i coordinador en el món del lleure educatiu i sociocultural i com a assessor pedagògic de l’Associació de Monitors del Lleure L’Esclop, antecessora de l’actual cooperativa Doble Via, de la que en fou cofundador i ànima fins la seva inesperada i lamentable mort als 46 anys.

Badia va ser un dels promotors de l’Escola de Cooperativisme Aposta, una de les primeres escoles de referència creada per dotar les cooperatives de formació  contínua de caràcter professional.

La seva incansable determinació, la seva expertesa en el disseny i creació d’espais d’educació no formal i la seva extensa trajectòria curricular i acadèmica en habilitats directives i de gestió en el sector del cooperativisme, el varen portar a assumir el 1999 la responsabilitat de l’Àrea de Persones i la presidència del Consell Rector de Doble Via.

En Raimon destacava per una vocació pedagògica innata i per la seva capacitat intel·lectual i professional en allò que era expert, però també per la seva capacitat per connectar i empatitzar amb les persones i el seu bon humor i simpatia, fet que li va suposar conrear, més que companys i companyes, bones amistats que actualment encara el recordem amb molta estimació.

És per aquest motiu, i pel fet d’inspirar a Doble Via en els valors i en la nostra manera de fer, l’any 2020 -en plena celebració dels nostres 20 anys d’activitat- li vàrem retre un merescut homenatge organitzant, conjuntament amb d’altres entitats, el  Premi Raimon Badia d’Educació No Formal i Cooperativisme, del qual ara en presentem les bases de la segona convocatòria.

Com a tribut a la seva decidida vocació i enèrgica orientació pedagògica, no deixem de recordar una de les seves frases preferides: la de Derek Curtis Bok, eminent advocat i educador nord-americà i expresident de la Universitat de Harvard, quan afirmava: “Si creu vostè que l’educació es cara, provi amb la ignorància”.

Va per tu, Raimon!

 

Nino Ramírez

President del Comitè Organitzador i gerent de la cooperativa Doble Via