La perspectiva feminista forma part dels valors de Doble Via. Treballem aquesta perspectiva de forma transversal en els projectes que realitzem en les diferents àrees, però també de forma específica a través d’una àrea concreta sobre Gènere i feminismes.  La visió és la de poder contribuir a una societat més justa i igualitària des de la perspectiva de gènere i interseccional.

Elaborem, fem seguiment, avaluem i donem suport i assessorament als plans dirigits a la ciutadania o plans d’igualtat  interns.

LA IGUALTAT DE GÈNERE COM A OBJECTIU

Defensar la igualtat de gènere és una qüestió de justícia social.

Tot i que la legislació actual assegura la igualtat efectiva entre homes i dones, a la pràctica, les dones, que representen el 51 % de la població, encara veuen limitats alguns dels seus drets o pateixen desigualtats en el desenvolupament quotidià en diversos àmbits.

Les violències masclistes, les discriminacions salarials, l’escassa presència de dones en els llocs de treball de més poder, la manca de conciliació laboral, familiar i personal o la inexistència de la coresponsabilitat, entre d’altres, en són un clar exemple.

Així doncs, cal remarcar que el reconeixement constitucional del dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe, les accions empreses fins ara i els progressos assolits, no son encara  suficients per superar els obstacles que dificulten la seva plena efectivitat.

El món associatiu i les organitzacions que tenen una vocació de millora social i de transformació, consideren ja la igualtat de gènere com a objectiu i un valor a compartir i desenvolupar dins la seva organització. Això ho fan conscients de que promoure la igualtat d’oportunitats i de condicions de vida per a totes les persones independentment del sexe i gènere assignats en la seva organització :

I l’eina per excel·lència és tenir un Pla d’Igualtat dins l’organització.

EL PERQUÈ D'UN PLA D’IGUALTAT INTERN A LA VOSTRA ORGANITZACIÓ

El Pla d’Igualtat seran un conjunt ordenat de mesures, adoptades, a partir d’un diagnòstic de situació fet pel nostre equip d’expertes, amb vocació de promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes dins la vostra organització i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Esdevindrà una eina fonamental per a la incorporació, de manera transversal, de la perspectiva de gènere en la gestió i la cultura de la vostra organització, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica.

El Pla Intern d’Igualtat fet a mida per la vostra organització, us aportarà , sens dubte, molt bons resultats en la millora del clima laboral,  en la garantia dels drets de les vostres col.laboradores i en la eficàcia i eficiència dels equips de treball i per tant de tota la organització en general.

  • Redueix les situacions de conflicte
  • Assegura el confort laboral de la dona treballadora
  • Millora el clima organitzacional
  • Incrementa l’eficiència dels equips de treball

Realitzem accions formatives sobre gènere i feminismes. Formacions bàsiques sobre conceptualització, altres més avançades o sobre aspectes concrets (incorporació de la perspectiva de gènere als projectes, coeducació, interseccionalitat, violències masclistes, violències sexuals, etc.) Les formacions poden anar dirigides a personal tècnic, entitats, ciutadania, etc.

Acompanyem a personal tècnic municipal sobre com treballar la transversalització de gènere o a les accions positives vers el gènere en els projectes, com realitzar un anàlisi de gènere o com avaluar i mesurar l’impacte de gènere.

Realitzem tallers de prevenció i sensibilització en l’àmbit de la coeducació en l’etapa d’educació primària i de prevenció de violències masclistes i lgtbifòbiques a l’etapa secundària.

Gestionem aquests espais adreçats a l’atenció a dones en diferents àmbits (atenció a dones que pateixen o han patit violència masclista i als seus fills/es , assessorament jurídic, laboral, formatiu,…)

SERVEIS
CONTACTAR AMB L'ÀREA DE GÈNERE i FEMINISMES DE DOBLE VIA

Nom (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Assumpte

Missatge

Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de poder gestionar les seves demandes d’informació o serveis i/o per considerar la seva candidatura a ofertes de feina en els nostres processos de selecció de persones. Les dades proporcionades es conservaran mentre estiguem atenent la seva demanda d’informació o servei o exerciti el dret de cancel·lació. Si vostè ens facilita les seves dades personals i currículum com a candidatura a una oferta de feina li informem que mantindrem les seves dades durant 12 mesos per mantenir-lo informat de possibles noves candidatures que siguin del seu interès. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a DOBLE VIA estem tractant les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar l’eliminació quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que varen ser recollides. Per poder continuar ha d’acceptar la nostra Política de Privacitat.

(*) He llegit i accepto la política de privacitat en relació a les següents accions de tractament de les seves dades

(*) Tractament de dades en relació a la seva demanda d’informació o servei.

Rebre informació d’altres serveis que puguin ser del vostre interès