SERVEI

Pla d’igualtet de Mollet del Vallès

CLIENT

Ajuntament de Mollet del Vallès

BREU DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Suport tècnic i dinamització del desenvolupament del pla d’igualtat al municipi en tots els àmbits que s’estableixen des de el pla.

DADES CONTACTE

Benestar Social

Plaça Major 1 (Casa de la Vila)
Tel. 93 571 95 00

ENLLAÇOS

http://www.molletvalles.cat/

Serveis relacionats