Premi-Raimon-Badia
PREMI RAIMON BADIA 2021
NOMBRE D'EQUIPS PARTICIPANTS

10 grups inscrits  –  7 treballs/projectes presentats

PROJECTES GUARDONATS
 1. Unint experiències de 0 a 100

Anna Joyanes Pando i Joana Martínez Sarrà

Alumnes de 3r curs d’Educació Social

 

Ha estat seleccionat per :

 • Vehicular i posar en valor dos àmbits ben diferenciats: Els serveis socioeducatius per a persones en situació de vulnerabilitat  i  l’acció social comunitària amb gent gran: promoció de l’envelliment saludable i actiu.
 • Afavorir la relació intergeneracional, donant la possibilitat d’interactuar dos col·lectius de persones que, actualment, necessiten retrobar-se.
 • Amb una excel·lent presentació gràfica i visual, es tracta d’un treball profundament reflexiu, realista, autèntic i adequat a la situació actual.
 • D’una clara aplicabilitat i amb unes idees ben estructurades i contextualitzades.

 

 1. “La Fiesta de Butler”

Eiden Duch Prior i  Laura Carretero Arcos

Alumnes de 3r curs d’Educació Social

 

Treball presentat en l’àmbit de l’oci creatiu des de l’educació del lleure destinat a infants i joves i seleccionat per :

 • Proposar de forma innovadora i creativa una iniciativa que posa a les persones joves al centre, ja que les  fa protagonistes de la seva vida i les considera essencials per definir el model d’oci, atenent a les seves necessitats i demandes.
 • Contempla la perspectiva feminista de forma transversal i inclusiva
 • Genera un extens impacte i té un abast territorial considerable
 • És un treball molt ben justificat, que contempla totes les variables tecnològiques
 • Posa en valor les eines digitals existents, consolidades i de fàcil accés.

 

 

 1. “Connecta’t, un projecte per a l’envelliment actiu en comunitat”

Marc Hispano i Corbera, Helena Mateu i Segura i Agnès Melià i Febrer,

Estudiants del 3r curs de Pedagogia

 

Un treball dins l’àmbit d’acció social comunitària amb gent gran: promoció de l’envelliment actiu. D’aquesta proposta es varen destacar les següents qualitats:

 • És un treball en que les autores han sabut captar  la idea de com la tecnologia pot superar situacions de crisi  i s’adapta als temps actuals.
 • És innovador, ja que s’avança als temps i dóna solucions a necessitats detectades.
 • És creatiu en el plantejament de la participació social com a element necessari per fer comunitat, per implicar a les persones i fer-les actives.
 • Planteja una aplicació virtual considerant la tecnologia com a quelcom factible per donar servei a un col·lectiu determinat.

 

ACTE DE LLIURAMENT

Dia :   13 de juliol de 2021 a les 18 hores,  al Claustre del Monestir de Sant Cugat

ENTITATS IMPULSORES
ENTITATS COL·LABORADORES