Política de privacitat a tenir en compte en utilitzar aquest lloc web

Termes i condicions relatius a la protecció de dades de DOBLE VIA (SERVEIS SOCIOEDUCATIUS) SCCL (en endavant DOBLE VIA) en relació als Usuaris/es d’aquesta pàgina web:

A DOBLE VIA és una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals de les persones usuàries. Com a usuari/a ha de saber que els seus drets estan garantits en aquesta web.
Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això compartim els nostres principis respecte a la seva privacitat:
• Mai sol·licitem informació personal almenys que realment sigui necessari per a la prestació dels serveis requerits.
• Mai compartim informació personal dels nostres usuaris/es amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que tinguem la seva autorització expressa.
• Mai fem servir les seves dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privacitat.

Menors d’edat
En el cas dels menors de tretze es requereix el consentiment del pare/mare o tutor/a per al tractament de les seves dades personals.
En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o de la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.
Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest web sense avisar als teus pares no deus registrar-te ni donar-nos les teves dades ni la dels teus tutors.

Principis bàsics
Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per lo que li aconsellem com a usuari/a que la visiti periòdicament. Es aplicable en cas de que els usuaris/es decideixin omplir qualsevol dels formularis de contacte en els que es demanen dades de caràcter personal.

Regulacions legals a les que s’acull aquesta web
DOBLE VIA COOPERATIVA ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el “Reglamento de desarrollo de la LOPD”. Compleix també amb el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de “servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).”

Responsable del tractament de les seves dades personals:
• Identitat del responsable: DOBLE VIA (Serveis socioeducatius,) SCCL
• NIF / CIF: F62011812
• Adreça: Plaça d’Aigüallonga s/n (08198) La Floresta
• Correu electrònic: info@doblevia.coop
A efectes del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans mencionat, les dades personals que ens envií a través dels formularis del web rebran el tractament de dades de persones interessades i/o persones candidates a participar en processos de selecció per cobrir ofertes de feina..
Pel tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a DOBLE VIA procedeixen de:
• Formulari de Contacte
• Formulari Candidatura a Oferta de Feina

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DOBLE VIA estem tractant les seves dades personals.
Els interessats tenen dret a:
• Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat/da.
• Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
• Sol·licitar la limitació del seu tractament.
• Oposar-se al tractament.
• Sol·licitar la portabilitat de les dades.
Les persones interessades podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.
En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. DOBLE VIA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
Les persones interessades també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, la Agencia Española de Protección de Datos, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneix infringeix el Reglament.

Quan una persona es connecta al nostra web, enviar un correu al seu titular, emplenar un Formulari de Contacte, enviar un formulari de candidatura a Lloc de Feina adjuntant el seu un currículum vitae, està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable DOBLE VIA. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça d’IP, nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon, organització, assumpte, missatge, dades sobre la seva experiència laboral i formació, així com informació continguda en el seu currículum vitae i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari/a dóna el seu consentiment per tal que la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per DOBLE VIA , com es descriu a la present Política de Privacitat.

Al les web www.doblevia.coop propietat de DOBLE VIA, existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per cada sistema de captura:
1. Formulari de Contacte: Sol·licitem les següents dades personals: nom, adreça de correu electrònic, telèfon, organització, assumpte i missatge, per a respondre als requeriments de les persones usuàries. Podem fer servir aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud d’informació. Així mateix, informem que les dades que ens facilita quedaran ubicades en els servidors de Madsystems SCCL allotjats a la infraestructura Data Center de OVH en Gravelines dins de la UE.
2. Formulari candidatura a Oferta de Feina: En aquest cas, es recullen les dades; nom, cognoms, adreça de correu electrònic, població, adreça postal, comarca, telèfon, experiència laboral i formació, podent adjuntar el CV la persona candidata. La finalitat és gestionar la seva participació en els nostres processos de selecció de persones per ocupar llocs de feina vacants, gestionar la comunicació i intercanvi d’informació necessari per la seva contractació en cas de ser seleccionat/da i/o mantenir-lo/la informat/da de noves ofertes del seu interès si així ens ho ha sol·licitat. Les dades també seran ubicades en els servidors de Madsystems SCCL allotjats a la infraestructura Data Center de OVH en Gravelines dins de la UE.

En ambdós casos, existeixen altres finalitats per les quals tractem les seves dades personals:
• Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
• Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
• També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem a la política de cookies.
• Per gestionar les xarxes socials. DOBLE VIA , pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de DOBLE VIA , es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de Privacitat i normatives d’accés que pertanyen a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari/a de DOBLE VIA. Tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de DOBLE VIA. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas farem servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.
DOBLE VIA no ven, lloga o cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari/a, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris/es informant sobre la identitat del col·laborador/a i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació pel tractament de les seves dades
La base legal pel tractament de les seves dades és: el consentiment.
Per fer arribar un formulari de Contacte o fer arribar el seu formulari de Candidatura a Lloc de Feina i/o el seu currículum Vitae a través d’aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de Privacitat.
L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció. També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que constin en la política comercial.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

• amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari/a
• en el cas concret de l’enviament de candidatura a ofertes de feina, les dades seran conservades únicament durant el transcurs del procés de selecció i un cop finalitzat s’esborraran totes les dades, tret dels candidats/es seleccionats que, en tal cas, les dades personals recopilades durant el període de selecció seran conservades fins a la finalització de la seva ocupació a la cooperativa. Per tant, en cas que no sigui contractat, només si vostè ho autoritza, DOBLE VIA guardarà i utilitzarà les dades personals, durant un període d’un (1) any amb la finalitat de tenir el seu currículum en compte per a futures vacants.
• mentre no es sol·liciti la seva supressió per part de la persona interessada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com encarregats de tractament, però no podran fer-la servir per a altres finalitats. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades:

Google Analitics: un servei analític de web per Google, Inc., una companyia de Delaware amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkwai, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analitics fa servir “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a DOBLE VIA COOPERATIVA a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre l’ús de DOBLE VIA COOPERATIVA. (Incloent-hi la seva IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.
Mailchimp: un servei analític de web prestat per Mailchimp., una companyia que als efectes de la legislació de protecció de dades de la UE, The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp és el controlador de la seva informació personal. MAILCHIMP fa servir “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a DOBLEVIA.COOP a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús per part de Doble Via.coop (Incloent-hi la seva IP) serà directament transmesa i arxivada per Mailchimp en els servidors.
Plataforma web: WordPress.org, més informació a https://wordpress.org/ tracta les dades amb la finalitat de desenvolupar els seus serveis de suport a DOBLE VIA.
Hosting: Madsystems SCCL amb domicili a Carrer de l’Oblit, 62, local, 08041 Barcelona
Manteniment web:
Madsystems SCCL amb domicili a Carrer de l’Oblit, 62, local, 08041 Barcelona (doblevia.coop i sites. Menjasa nou?)
NOVACLOUDER TECHNOLOGIES S.L. amb domicili a Avda. Via Augusta 15-25, 08174 Sant Cugat del Vallés (inscripcions.doblevia.coop)

Dades de navegació
Al navegar per www.doblevia.coop, es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces d’IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com es fan servir els serveis i llocs, i altres dades que no puguin fer-se servir per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades amb els seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web fa servir els següents serveis d’anàlisis de terceres:
• Google Analitics.
• Search Console.

Fem servir aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc rastrejar els moviments d’usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Els seus drets en facilitar les seves dades personals
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DOBLE VIA s’estan tractant, o no, les dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels motius que varen ser recollides.
En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i por motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades.
DOBLE VIA deixarà de tractar les dades, excepte por motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Vostè podrà exercir materialment els seus drets per correu electrònic a: rgpd@doblevia.coop.

Secret i seguretat de les dades
DOBLE VIA es compromet a l’ús i tractament de les dades personals respectant la seva confidencialitat i a fer-les sevir d’acord amb la finalitat d’aquests, així com a executar la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar la modificació, pèrdua, tractament o accés no autoritzat (com els protocols Https que fem servir), de conformitat amb el que està establert en la normativa vigent de protecció de dades.
DOBLE VIA no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades
Com a usuari/a, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a doblevia.coop exonerant a DOBLE VIA, de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris/es garantitzen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari/a accepta a proporcionar informació completa i correcta en els nostres formularis.

Acceptació i consentiment
L’usuari/a declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de DOBLE VIA en la forma i per les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Canvis en la política de privacitat
DOBLE VIA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials
D’acord amb el que disposa la LSSICE, DOBLE VIA no realitza pràctiques de SPAM, per tant no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari/a.
D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, DOBLE VIA, es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Enllaços a altres webs
La web www.doblevia.coop pot contenir enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès pels usuaris. DOBLE VIA no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.