La nostra missió es centra en l’oferta de serveis públics locals de qualitat adreçats a les persones joves.

El nostre model d’activitat afavoreix el creixement personal dels joves, la seva inclusió social i el desenvolupament del seu projecte de vida, tot fent-los partícips actius de la transformació de la realitat juvenil a la societat actual amb projectes com la co-gestió d’espais de joventut, matèria en la que tenim un bon bagatge.

Vetllem per la correcta dotació de recursos i eines necessàries per a poder desenvolupar correctament els reptes que ens proposem.

Assumim la direcció d’equips propis i treballem els aspectes clau perquè les persones se sentin apoderades i respectades pel desenvolupament de la seva feina, fet que permet assegurar una millorar substancial de la seva motivació, el clima laboral i, per tant,  la seva eficàcia professional.

Oferim serveis d’informació, assessorament, i acompanyament, en les decisions dels joves cap al seu projecte personal de vida a nivell formatiu, laboral i familiar.

Vetllem perquè aquests espais esdevinguin ambients adequats per a l’estudi i per a la realització de treballs en grup per a adolescents i joves, oferint tècniques d’estudi i recursos per millorar la comprensió dels continguts acadèmics.

Gestionem programes lúdics i esportius dins del centres educatius fora de l’horari escolar, dirigits a adolescents i joves. Aquests programes promouen els hàbits saludables i fomenten les relacions amb les comunitats veïnals.

Gestió d’espais educatius i de serveis adreçats a l’àmbit juvenil, des d’un model de gestió única o bé, compatida.

Oferim serveis de suport, assessorament i acompanyament, tant a les persones i col·lectius juvenils en procés de constitució d’una entitat com a associacions ja constituïdes. També organitzem programes formatius a mida, orientats a dotar-les de recursos i eines per al foment de la seva autonomia.

Gestió de programes que promouen la participació en els centres educatius de secundària.

Abordem la realitat juvenil i les polítiques juvenils locals des de la implicació directa dels joves per mitjà de l’avaluació participativa.

PROJECTES
CONTACTAR AMB L'ÀREA D'ADOLESCÈNCIA i JOVENTUT DE DOBLE VIA

Nom (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Assumpte

Missatge

Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de poder gestionar les seves demandes d’informació o serveis i/o per considerar la seva candidatura a ofertes de feina en els nostres processos de selecció de persones. Les dades proporcionades es conservaran mentre estiguem atenent la seva demanda d’informació o servei o exerciti el dret de cancel·lació. Si vostè ens facilita les seves dades personals i currículum com a candidatura a una oferta de feina li informem que mantindrem les seves dades durant 12 mesos per mantenir-lo informat de possibles noves candidatures que siguin del seu interès. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a DOBLE VIA estem tractant les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar l’eliminació quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que varen ser recollides. Per poder continuar ha d’acceptar la nostra Política de Privacitat.

(*) He llegit i accepto la política de privacitat en relació a les següents accions de tractament de les seves dades

(*) Tractament de dades en relació a la seva demanda d’informació o servei.

Rebre informació d’altres serveis que puguin ser del vostre interès