ActualitatAdolescència i Joventut

Acompanyament emocional a joves.

En els últims temps s’ha parlat molt de les conseqüències de la COVID-19, especialment en joves i adolescents. Així, referenciant l’enquesta d’hàbits de salut a alumnes de quart d’ESO de la demarcació de Barcelona (resultats del 2018, Diputació de Barcelona) i l’estudi 3312 del CIS de febrer de 2021, trobem que un 30,3% de la població entre 18 i 24 anys ha patit atacs d’ansietat o pànic, enfront del 15,8% de la població total. En el mateix sentit, les dades d’abandonament escolar prematur (18-24 anys) es troben en una taxa del 14,8% l’any 2021 a Catalunya (19,4% en el cas dels nois), segons dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Evidentment, aquestes dades ens interpel·len a una reflexió obligada com a adults participants de la societat i com a referents d’acompanyament pel benestar que treballem amb aquests joves i adolescents. Si únicament mirem l’impacte relacional que ha generat la pandèmia, la mirada estaria molt esbiaixada, ja que és necessari ser crític amb els esdeveniments que ja coexistien entre nosaltres abans de la COVID-19, els quals dificultaven l’accés a l’emancipació i abocaven als joves a treballs precaris i poc estables, tot afectant la seva salut mental. Per tant, la lectura adequada és que s’han agreujat comportaments i situacions de risc, que ja es donaven amb anterioritat, però que la pandèmia ha elevat a nivells preocupants i ha posat encara més a l’ordre del dia les mancances en atenció de la salut mental en l’àmbit preventiu i assistencial. 

 

La joventut és una etapa del cicle vital

La joventut és una etapa del cicle vital associada a tot un seguit de canvis psicològics, biològics i socials que afecten en la creació de la identitat personal i és un període fonamental per a la construcció dels projectes vitals, on es donen una sèrie de transicions que fan que es passi d’una situació de dependència respecte a la família a un estat més autònom. El programa Escolta Jove, impulsat des de Joventut de la Diputació de Barcelona, s’origina amb l’objectiu de donar suport a aquests joves que pateixen o que potencialment poden patir malestar emocional, i que requereixen un acompanyament vivencial que promogui el benestar emocional. Alhora, ajuda a desenvolupar capacitats intrapersonals i interpersonals per fer front a les tensions del dia a dia i millorar la qualitat de vida. També es dirigeix als professionals que atenen a aquests joves, per tal de poder donar suport i eines de gestió en la seva intervenció, sempre posant la mirada a la persona jove. Amb aquesta visió més integral de crear suports dins la xarxa relacional de la persona jove, també s’ofereix acompanyament a les famílies que conformen part de la seva xarxa de suport, per tant, esdevenen puntals en el suport i desenvolupament del jove. 

Acompanyament vivencial i comunitari per al benestar emocional dels joves

Aquest acompanyament vivencial es realitza a través de l’atenció individualitzada, de la creació de grups i tallers on s’aborden diferents temàtiques d’interès en clau de gestió emocional, i del treball comunitari per fer present el projecte fora dels equipaments, als entorns naturals dels i les joves. Així mateix, es treballa en coordinació constant amb la xarxa de recursos de què disposa el territori per tal de crear sinergies entre els serveis, fet que beneficia als joves atesos. 

Els professionals que lideren el projecte de l’Escolta Jove compten amb un seguit d’habilitats per detectar i gestionar els casos de vulnerabilitat i malestar del jove, empoderant-los en el seu procés personal. S’ofereix un espai de descàrrega on la persona pot compartir allò que li pertorba, identificar els patrons de pensament i les emocions que li generen, tot facilitant eines i recursos per la seva correcta gestió. Evidentment, la continuïtat d’aquests programes de benestar emocional és imprescindible, per tal de dotar als joves d’eines per fer front al seu malestar i gestionar la quotidianitat de manera satisfactòria. Tot i que cal posar la mirada, en iniciar accions socials que facilitin i afavoreixin el desenvolupament natural i autònom de les persones joves, facilitant-los l’accés a un mercat laboral emancipador, a habitatge accessible i a una participació social enriquidora i socialitzadora facilitant l’autocura i el benestar. 

 

Toni Padilla i Míriam Uri

Psicòleg i Educadora Social, treballadors de Doble Via SCCL

Equip de «El Gra t’Escolta», el programa d’Escolta Jove de Granollers