Premi-Raimon-Badia
PREMI RAIMON BADIA 2023
EQUIPS FINALISTES
TREBALLS PREMIATS

SOSTRE VIOLETA, del grup EL NIU

És un projecte que neix per cobrir les necessitats no ateses de les dones sense sostre i persegueix assolir l’oportunitat per oferir a aquestes persones una atenció personalitzada amb resultats positius i significatius per a una millora de la seva qualitat de vida.

S’ha triat aquest projecte per diversos motius:

– Fa una bona detecció de la necessitat del col·lectiu destinatari del projecte. El context està ben descrit i es fa esment dels valors cooperatius amb una concreció molt precisa.

– L’avaluació del projecte es presenta de manera clara, concisa amb els recursos necessaris per a realitzar-la.

– És un projecte factible i replicable, amb unes  intervencions socioeducatives coherents i realitzables.

Elaborat per les estudiants de la Universitat de Girona: Bruna Balaguer Vila, Ester Johé Casellas, Mònica Escuer Espinet, Iman Badaoui Tahli, Samira Ramadan Moussati, Núria Marqués Carreras, Yousef Yermak Yermak, Carla Brugué Tarrats, Norbert Majó Colomer.

 

ARRELA’T, del grup ARRELS

És un projecte que proposa incentivar un servei de mentoria sociocultural per a les joves de 13 a 16 anys procedents de Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) i les persones voluntàries del barri en particular on s’ubiquen els centres de referència, buscant trencar estereotips per crear un espai de confiança, proximitat i respecte mutu entre les persones que conviuen en un territori, contribuint a fomentar la cohesió social del barri on es desenvolupa la vida de les joves.

Per consens, el jurat estima donar l’altre premi a una proposta que destaca perquè:

– Posa en relació a les joves amb tot el teixit associatiu d’un barri, posant èmfasi a la dimensió comunitària.

– Fa una bona anàlisi i relació de les competències bàsiques amb els continguts i els destinataris de les accions a desenvolupar.

– Visibilitza de forma clara el dret a la participació social.

Elaborat per les estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona: Eva Gallego Cuscó, Adriana González Graupera, Núria Garcia Zaragoza, Judith Arana Hernández, Sara Hernández Viadero.

 

ACCÈSIT

SOCA-REL, del grup EHVA

És una proposta de servei que pretén augmentar el capital social del jovent migrat no acompanyat que arriba a Catalunya, que busca generar i augmentar en aquestes joves el sentiment de pertinença al territori. Vol garantir un acompanyament en aquest llarg procés d’inclusió, a través d’activitats basades en la interculturalitat i de la creació d’una xarxa multidireccional, d’acord amb l’actual diversitat de la comunitat.

Finalment, es considera que aquesta proposta és mereixedora d’un accèssit per:

– La bona definició de la necessitat detectada i el context ben delimitat.

– La bona estructuració i exposició dels continguts.

– Està ben posicionat ideològicament: El projecte dona unes raons degudament argumentades, convincents i viables pel que fa a la proposta plantejada.

Elaborat per les estudiants de la Universitat de Girona: Joan Pericot Morales, Nora Quesada Yruela, Gemma Sayós Casasas, Mariona Vila Pareta, Joan Toledo Freixas, Irina Maynegra Hortalà, Laia Noguera Figueras, Arnau Marcé Mateu, Júlia De Malibran Parés.

ACTE DE LLIURAMENT

Dia :  10 de maig de 2023 de 17 a 20h  al Casal Torreblanca de Sant Cugat del Vallès. Assistència: 80 persones

SEGUIMENT A MITJANS

L’acte de lliurament ha  tingut ressò als mitjans de comunicació i a les xarxes socials.
Al twitter de @DobleViaCoop i de l’@ateneucoopvor, veureu el seguiment que se’n va fer a xarxes socials.

IMPULSEN
COL·LABORA