Premi-Raimon-Badia
PREMI D'EDUCACIÓ NO FORMAL i COOPERATIVISME 2020

La primera edició del Premi d’Educació No Formal i Cooperativisme s’organitza en el marc dels actes de celebració dels 20 anys de Doble Via, amb l’objectiu de promocionar aquells treballs acadèmics, realitzats durant els estudis universitaris d’Educació Social i Pedagogia, que transmetin i posin èmfasi en els valors i principis cooperatius, proposant accions socioeducatives en l’àmbit de l’educació no formal.

 

Objectius del Premi

 • Reconèixer treballs acadèmics, amb fonamentació teòrica i amb una clara orientació pràctica, que proposin intervencions centrades en les persones, afavorint la seva participació i protagonisme, i que tinguin presents els valors i principis del cooperativisme en el seu disseny didàctic i organitzatiu.
 • Sensibilitzar i promoure els valors del cooperativisme en els centres educatius i en la praxi dels futurs i futures professionals, als mitjans de comunicació, a les organitzacions i administracions públiques, a les institucions i a la comunitat en general.
 • Dotar l’alumnat guardonat d’una beca d’estudis i oferir-li la possibilitat de realitzar un projecte innovador en l’àmbit de l’educació no formal.

 

Categories del Premi

 • Acció educativa en menjadors escolars
 • Acció de dinamització juvenil
 • Acció de coeducació i gènere
PROJECTES A PREMIAR

Poden optar al premi tots aquells projectes originals i no premiats que donin resposta a una necessitat concreta dins l’àmbit de l’educació no formal.

Treballs que potenciïn l’educació en el lleure, la cohesió social, el desenvolupament cultural, la coeducació i la igualtat de gènere.

Propostes que tinguin aplicació pràctica en l’acció socioeducativa, i que posin en valor noves maneres d’aprendre, de relacionar-se, d’organitzar-se  i, en general,  de satisfer necessitats socials concretes.

Projectes que situïn les persones en el centre de l’activitat i  que fomentin la participació de la comunitat on s’han de dur a terme, tenint en compte les seves protagonistes.

 

Criteris de valoració 

 • Claredat en el plantejament inicial i els objectius del projecte
 • Rellevància i novetat del projecte triat en la comunitat on s’ha de concretar
 • Creativitat, originalitat, adaptabilitat i innovació del projecte triat
 • Fonamentat en criteris de sostenibilitat
 • Idoneïtat de les fonts d’informació i competència en el seu tractament
 • Claredat en l’exposició i estructuració del treball
 • Correspondència entre el plantejament, el desenvolupament i les conclusions
 • Rigor metodològic
 • Concreció de pressupost
 • Ús adequat de la llengua i bona qualitat d’expressió
QUI HI POT PARTICIPAR
 • Persones que cursin estudis universitaris dels Graus d’Educació Social i Pedagogia
 • L’alumnat ha d’estar tutelat i acompanyat per un professor/a, qui supervisarà el treball abans de ser presentat.
 • Els treballs han de ser presentats per grups de 2 o 3 estudiants
 • Els projectes han de ser originals i no premiats, es poden presentar com a proves pilot que poden ser implementats en un futur.
DOTACIÓ i AVANTATGES PELS PREMIATS

Es dota cada categoria del premi en beques i ajuts a l’estudi per un valor de 1.000 euros, a repartir entre les persones integrants de l’equip de treball.

Les persones guanyadores gaudiran de la possibilitat d’implementar en un context real els projectes mitjançant proves-pilot vinculades a pràctiques curriculars d’acord amb les universitats participants i amb el suport d’un mentoratge professional de Doble Via.

Així mateix, es  dotarà als o les finalistes amb serveis i/o materials facilitats per les entitats promotores.

IMPULSEN

Amb la col·laboració d’altres entitats i organitzacions

FORMULARI INSCRIPCIÓ

Per poder participar cal omplir el formulari d’inscripció abans del 20 de gener de 2020. 

La persona inscrita en primer lloc rebrà la confirmació de les dades presentades per correu electrònic. 

RAIMON BADIA

Raimon Badia i Carro (1966-2013), mestre i pedagog, va néixer a Sant Cugat del Vallès, on va exercir com a mestre d’educació infantil a l’Escola Avenç i on va estar vinculat a diverses entitats locals, com l’esplai Pica-Roca i el Grup de Joves de la Parròquia.

Al llarg de la seva trajectòria professional, va exercir diferents tasques com a monitor i coordinador en el món del lleure educatiu i sociocultural i com a assessor pedagògic de l’Associació de Monitors del Lleure L’Esclop, antecessora de l’actual cooperativa Doble Via, de la que en fou cofundador i ànima fins la seva inesperada i lamentable mort als 46 anys.

Badia va ser un dels promotors de l’Escola de Cooperativisme Aposta, una de les primeres escoles de referència creada per dotar les cooperatives de formació  contínua de caràcter professional.

La seva incansable determinació, la seva expertesa en el disseny i creació d’espais d’educació no formal i la seva extensa trajectòria curricular i acadèmica en habilitats directives i de gestió en el sector del cooperativisme, el varen portar a assumir el 1999 la responsabilitat de l’Àrea de Persones i la presidència del Consell Rector de Doble Via.

En Raimon destacava per una vocació pedagògica innata i per la seva capacitat intel·lectual i professional en allò que era expert, però també per la seva capacitat per connectar i empatitzar amb les persones i el seu bon humor i simpatia, fet que li va suposar conrear, més que companys i companyes, bones amistats que actualment encara el recordem amb molta estimació.

És per aquest motiu, i pel fet d’inspirar a Doble Via en els valors i en la nostra manera de fer, que en plena celebració dels nostres 20 anys d’activitat volem retre-li un merescut homenatge organitzant, conjuntament amb d’altres entitats que hi volen col·laborar, aquesta primera edició del Premi Raimon Badia d’Educació No Formal i Cooperativisme.

Com a tribut a la seva decidida vocació i enèrgica orientació pedagògica, no deixem de recordar una de les seves frases preferides: la de Derek Curtis Bok, eminent advocat i educador nord-americà i expresident de la Universitat de Harvard, quan afirmava: “Si creu vostè que l’educació es cara, provi amb la ignorància”.

Va per tu, Raimon!

 

Nino Ramírez

President del Comitè Organitzador i gerent de la cooperativa Doble Via

DOBLE VIA COOPERATIVA

Som una empresa cooperativa d’iniciativa social integrada per professionals compromesos amb la innovació i la qualitat, que presta serveis d’atenció a les persones en l’àmbit socioeducatiu i cultural des de l’any 1999 a Catalunya.

Oferim serveis integrals de gestió d’equipaments i programes d’acció social i cultural, d’educació, d’animació sociocultural i dinamització comunitària, així com assessoria i acompanyament en el disseny i planificació d’iniciatives en aquests àmbits d’actuació.

Estem compromesos amb la generació d’ocupació de qualitat, contribuint a la transformació social des dels valors del cooperativisme. La nostra proposta es basa en treballar en la línia de la responsabilitat compartida amb els clients, amb l’objectiu de gestionar els serveis i programes amb un elevat nivell de qualitat i professionalitat.

Durant el 2019 celebrem el nostre vintè aniversari. Per aquest motiu, hem organitzat un seguit d’actes de commemoració, entre els que destaca aquest premi.