ActualitatPremi Raimon Badia

Un total de 104 persones, estudiants de diferents universitats catalanes i organitzades en 21 equips de treball, participaran finalment  en la 5a convocatòria del premi Raimon Badia d’Educació no Formal i Cooperativisme.

Els comitès organitzador i científic del certamen celebren la bona acollida que ha tingut aquesta convocatòria entre les estudiants, les quals s’han posat en marxa per desenvolupar una proposta que cal presentar abans del  22 de març de 2024, data en que finalitzarà el període per la  presentació dels treballs.

El  Premi Raimon Badia d’Educació no Formal i Cooperativisme està adreçat a les persones que cursen els estudis de Grau en Educació Social i Pedagogia de totes les universitats catalanes que hi han volgut col·laborar.

En aquesta edició, es convoquen i premien els treballs acadèmics que permetin mantenir, promoure i adaptar els serveis socioeducatius tant en la presencialitat com en format virtual mitjançant l’ús de les TIC. Es valoren aquelles iniciatives que apostin per generar propostes innovadores i de qualitat, amb una mirada àmplia i oberta.

 

Han de ser projectes que tinguin present els valors cooperatius en el seu disseny didàctic i organitzatiu (responsabilitat, democràcia, solidaritat, equitat, igualtat, transparència, ajuda i honestedat) apliquin la perspectiva de gènere de forma transversal per treballar l’equitat i la no discriminació i plantegin una acció adaptable a diferents territoris, comunitats i espais. Treballs que donin resposta a una necessitat, demanda, situació o problemàtica socioeducativa detectada en la comunitat, a través d’una acció o d’un projecte pràctic i innovador, situïn les persones en el centre de l’activitat i fomentin la participació de la comunitat on s’han d’aplicar.

 

El premi atorga un premi econòmic al millor projecte per un valor de 2.000 € i d’un accèssit econòmic a un segon projecte, per un valor de 1.000 €, en ambdós casos en concepte de beques i ajuts a l’estudi.

 

Els projectes hauran d’estar emmarcats en les 7 temàtiques que fixen  les bases de participació (aspectes com la intereseccionalitat, la participació implicada  de les famílies dins els projectes d’educació de lleure infantil i juvenil, els nous models d’envelliment actiu,  les  eines innovadores pel foment de les competències d’inserció laboral de les persones joves migrades  soles, la inclusió social de les persones joves, la igualtat de gènere des del lleure educatiu per als infants fins els 12 anys o projectes que enforteixin la relació internivell d’infants i joves en l’espai de lleure del migdia).

 

Aquest Premi permet aproximar l’activitat acadèmica a la realitat del teixit socioeconòmic d’acció social i al cooperativisme d’una forma pràctica i enriquidora per les estudiants que hi participin.

 

El Comitè Científic d’aquesta edició està composat per 10 persones totes elles amb acreditada expertesa professional, representants de les entitats col·laboradores, universitats i/o d’altres institucions :

 

  • Xavier Úcar i Martínez, Catedràtic de Pedagogia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. President de la “Sociedad Iberoamericana de Pedagogia Social” President de la “Coordinadora per l’Animació Sociocultural de Cataluña” (CASC_CAT) (2009-2014). Copresident del Comitè científic del Premi Raimon Badia.

 

  • Jordi Segarra i Casals. Llicenciat en pedagogia i amb una experiència de més de 20 anys en el món de l’Educació en el Lleure i la Pedagogia Social . Director de la Unitat de Negoci de Serveis a Escoles i Promoció del Cooperativisme a Doble Via Cooperativa. President del Comitè Científic del Premi Raimon Badia.

 

  • Pili de Juan. Mestra de la Fundació Collserola, primer al Frederic Mistral i des de 1994 a l’escola l’Avenç. Tutora de tots els cursos des d’Infantil fins a 6è. Els darrers 7 anys, Cap d’Estudis d’Infantil i Primària amb una tasca de coordinació i implementació de les darreres innovacions pedagògiques.

 

  • Maria del Mar Duran i Bellonch. Llicenciada en Filosofia i Lletres, especialitat en Ciències de l’Educació, i Doctora en Pedagogia. Professora Agregada de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Investigadora de l’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO), reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya i integrant del CRIEDO (Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu).

 

  • Xavier Rodríguez i Grau. Sociòleg i musicoterapeuta. Professor d’FP d’Emprenedoria i orientació laboral des de fa més de 15 anys, Coordinador de projectes europeus d’inserció laboral d’alt rendiment , Activista cooperativista des de fa més de 22 anys. Fundador de diversos projectes educatius i socials (Can Masdeu, Xarxa Educació Lliure, Inspira Secundària, Jovial Race..)

 

  • Joan Segarra i Ferran. Consultor d’ Economia Social i Tercer Sector. Pedagog i diplomat en Direcció d’Empreses per EADA. Ha col·laborat en diferents entitats socials, primer com a educador i responsable de projectes i posteriorment en tasques de direcció i representació política. Exdirector d’EscolesCoop (Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya) i expresident de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya.

 

  • Dani Arrando i Domingo. Educador Social i Historiador. Especialista en treball comunitari i en la facilitació de processos d’apoderament col·lectiu. Ha estat director del Centre Cultural de gestió ciutadana Casa Orlandai. Actualment, coordina un Servei d’Intervenció Comunitària a la zona sud de Nou Barris de Barcelona.

 

  • Edgar Iglesias i Vidal. Doctor en Pedagogia, llicenciat en antropologia i diplomat en treball social. Professor lector Serra Hunter del Departament de Pedagogia de l’UdG i coordinador dels estudis de pedagogia a la mateixa universitat. Membre de l’equip de recerca LIBERI en infància, joventut i comunitat. Ha estat membre de l’equip educatiu de l’Associació Educativa Integral del Raval.

 

  • Isabel Garcia. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Diplomada en Logopèdia per la Universitat de Barcelona. És Subdirectora general de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector on s’impulsen programes d’inclusió i foment de l’ocupació de col·lectius en situació de vulnerabilitat, amb més dificultats d’inserció en el mercat de treball.

 

  • Pilar Gorina I Pujol. Mestra i pedagoga. Recent jubilada. Ha treballat com a mestra de primària  a l’escola  pública des del curs 1979-1980.,  8 anys com a  directora d’un centre educatiu i  6 anys en Serveis Educatius, i també 1 curs  com adjunta al director de SSTT al Vallès Occidental. Ha estat regidora d’educació a l’Ajuntament de Sant Cugat el mandat 2019-2023 i, en l’actualitat, n’és regidora a l’oposició.

 

El Premi Raimon Badia d’Educació no formal i Cooperativisme és una iniciativa impulsada per Doble Via Cooperativa, la Fundació Collserola, l’Ajuntament de Sant Cugat i totes les universitats participants,  UAB, UB, UOC,  Pere Tarrés -Ramon Llull, URV, UdG i UdL.

 

Per a més informació:

Comitè Organitzador del Premi Raimon Badia

premiraimonbadia@doblevia.coop