Actualitat

Una jornada de vaga total per tornar a aturar-ho tot; vaga en l’àmbit del treball remunerat, vaga en el treball domèstic i de cures, vaga de consum i vaga educativa. Una vaga de totes per visibilitzar i denunciar no només l’impacte laboral d’una vaga de dones, sinó també l’impacte social d’aturar les tasques reproductives i el treball no remunerat que realitzem.
La feminització de la pobresa, l’escletxa de gènere als salaris i a les pensions, la segregació vertical i horitzontal, l’ocupació en sectors invisibilitzats i vulnerables d’economia submergida, la no consideració del treball reproductiu, la precarització del treball de les dones i per conseqüència del nostre cicle vital, són algunes de les reivindicacions que fan palesa la discriminació a la que estem sotmeses les dones.
Enguany aquesta vaga també posarà l’accent en la violència masclista i la violència sexual així com en la defensa dels drets sexuals i reproductius degut a les manifestacions d’alguns partits polítics que els qüestionen, defensant que no es permetrà CAP PAS ENRERE.
Com a cooperativa d’iniciativa social que ofereix serveis a les persones, compromesa amb la generació d’ocupació de qualitat i que contribueix a la transformació social amb perspectiva de gènere i des dels valors del cooperativisme donem suport i ens sumem a la vaga feminista.