Actualitat

Des de ja fa un mes estem gestionant el Servei d’Atenció Diürna en el nou model de Serveis d’Intervenció Educativa (en endavant SIS) no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies en el marc dels serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Castelldefels.
Les companyes Elisa i Alegria donen suport a tots els infants i adolescents en situació de risc i també estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat.
Aquest servei es determina com una prestació garantida i gratuïta pels infants i adolescents en
situació de risc per tal d’oferir-los l’oportunitat d’un desenvolupament integral adequat.