Gestionem de forma integral  les escoles bressol, atenent totes les necessitats dels més petits i de les seves famílies, a partir d’una metodologia activa i motivadora, innovadora, sensible i respectuosa amb els infants i la resta de la comunitat educativa.

El nostre model es basa en concebre una escola oberta, on tothom hi té cabuda, on el diàleg i el consens és la metodologia que orienta les decisions, on els diferents agents educatius participen en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostres infants i desenvolupen les seves funcions en un clima de col·laboració, respecte i cooperació, envers un objectiu comú: la formació integral dels nens i nenes de l’escola.

Els nostres professionals acompanyen de manera respectuosa els processos de vida de cadascun dels més petits, partint dels interessos i necessitats individuals i fomentant l’observació, l’experimentació, la iniciativa, la creativitat i la comunicació en els infants, entre ells i amb els adults.

  • Servei d’escolarització: destinat als infants des dels 4 mesos als 3 anys durant l’horari establert i en conformitat amb la normativa vigent aplicable.
  • Servei de menjador: inclou el dinar i el berenar per als infants usuaris de l’escola bressol que ho sol·licitin.  Cuidem al máxim l’alimentació dels menuts i apostem per una línia d’alimentació sana i natural. Proposem la potenciació d’aliments ecològics, de temporada i de proximitat. Oferim suport i assessorament mitjançant la col·laboració de professionals nutricionistes.
  • Servei d’acollida: adreçat a les famílies amb dificultats per atendre els seus fills i filles fora de l’horari marc del centre, i es concreten en una hora abans, al matí, o una hora després, a la tarda.
  • Servei de formació adreçada a les famílies: destinat a oferir un espai de trobada i de debat entre les famílies sobre aspectes que els preocupen al respecte de la criança dels infants, i pensat per involucrar-los en el projecte de l’escola bressol.

Gestionem i dinamitzem espais per acompanyar en la criança als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies. Espais per tenir cura de les necessitats dels més petits on, a través del joc, es relacionen amb les seves famílies i on es reflexiona sobre aspectes que interessen sobre l’àmbit de la criança.

SERVEIS