Durant les primeres etapes vitals de les persones és quan es donen els processos més importants que permetran el seu correcte desenvolupament i creixement. Entenem que les intervencions educatives en la infància han de ser rigoroses, però també estimulants i  motivadores.

Gestionem programes d’activitats extraescolars per a centres educatius, basats en la multiplicitat d’ofertes de qualitat, com tallers, esports, jocs, etc. Ens adaptem a les necessitats i expectatives del centre i de les famílies.

Vetllem perquè els espais siguin acollidors i afavoreixen un bon ambient per a l’estudi, la lectura i el treball en grup amb el suport d’un educador/a. Dinamitzem  programes d’animació a la lectura a través de tallers, conta contes i altres activitats de lleure i animació.

Organitzem programes d’activitats d’estiu per a infants i adolescents des d’una perspectiva d’entreteniment i d’intervenció educativa que contribueixi al desenvolupament de les capacitats de relació social i de creixement personal. Ho fem adaptant-nos als centres d’interès i calendaris dels centres educatius o programes municipals d’activitats d’estiu.

Organitzem i gestionem projectes educatius en el temps de lleure dels infants. Centrem la nostra acció educativa en el desenvolupament grupal i personal dels infants a través d’estratègies divertides i engrescadores que motivin la participació voluntària tant d’infants com de familiars.

Gestionem i dinamitzem aquests serveis de lleure educatiu afavorint el creixement personal, a través dels recursos pedagògics que ofereixen els jocs i les joguines.

Gestionem i dinamitzem aquests espais per acompanyar en la criança als infants de 0 a 3 anys i a les famílies. Espais per tenir cura de les necessitats dels més petits on a través del joc, on es relacionen amb les seves famílies i on es reflexiona sobre aspectes que interessen en l’àmbit de la criança.

SERVEIS