Actualitat

Introducció:

Vivim en un món on preval el canvi com a constant. El terreny laboral es veu caracteritzat per ser molt volàtil, incert, complex i ambigu, el que implica que hem de ser molt àgils per sortir-ne victoriosos dels diferents reptes que se’ns presenten com a organitzacions. És per això que en el món laboral actual, l’enfocament en el desenvolupament i la utilització de les fortaleses individuals s’ha tornat cada vegada més important.

Tant les empreses com els empleats estan buscant formes de maximitzar el rendiment i sobretot el seu benestar físic i emocional, reconeixent que tots tenim habilitats i talents únics que poden contribuir a multiplicar la felicitat de les persones i les organitzacions. En aquest sentit, les cooperatives i el model de fortaleses de Gallup es presenten com a dos conceptes complementaris que ofereixen una perspectiva innovadora i efectiva.

 

El model de fortaleses de Gallup:

El model de fortaleses de Gallup es basa en la premisa que cada persona posseeix una sèrie de fortaleses innates i talents que poden ser identificats, desenvolupats i aplicats de manera efectiva. A través de l’eina CliftonStrengths, Gallup ha identificat 34 fortaleses comunes, que es divideixen en 4 grups: pensament estratègic, influència, execució i construcció de relacions, que ajuden les persones a comprendre i aprofitar les seves habilitats particulars.

Les cooperatives com a entorns col·laboratius:

Les cooperatives, d’altra banda, són organitzacions basades en la participació democràtica i la col·laboració. Els seus membres s’uneixen per aconseguir objectius comuns, aportant les seves habilitats i fortaleses individuals. En un context cooperatiu, el reconeixement i la valoració de les fortaleses individuals es converteixen en elements clau per al creixement col·lectiu. Es generen relacions que promouen la sinergia, la qual cosa es refereix al fenomen en el qual el treball conjunt o la combinació de diferents elements produeix un resultat major o més efectiu que la suma de les parts individuals. És l’efecte positiu que s’aconsegueix quan els components s’integren i es complementen entre si, generant un valor addicional.

 

La sinergia entre les cooperatives i el model de fortaleses:

La relació entre les cooperatives i el model de fortaleses és evident quan s’observa com ambdós enfocaments es complementen i es reforcen mútuament. Les cooperatives ofereixen un entorn propici perquè els membres identifiquin i desenvolupin les seves fortaleses a través de la participació activa i la presa de decisions conjuntes. Al mateix temps, el model de fortaleses proporciona un marc estructurat, eines i recursos per ajudar els individus a identificar, comprendre i potenciar els seus punts forts.

 

L’aplicació pràctica en les cooperatives:

Quan les cooperatives adopten el model de fortaleses, es crea una cultura laboral enriquidora i estimulant. Els membres poden col·laborar de manera més efectiva en reconèixer i utilitzar les fortaleses de cadascú. Aquesta sinergia té múltiples beneficis, incloent un major sentiment de pertinença i satisfacció en el treball, una major eficiència i qualitat en les tasques realitzades, i un creixement i desenvolupament tant a nivell individual com organitzacional. Reconeixent les habilitats positives de cada persona podem adaptar els rols de treball perquè els individus aconsegueixin el seu màxim potencial, el qual implica creixement tant per a la persona com per a l’organització.

Conclusions:

En un món on es valora l’enfocament en les fortaleses individuals, les cooperatives i el model de fortaleses són aliats poderosos per aconseguir el creixement col·lectiu. En combinar la filosofia de participació i col·laboració de les cooperatives amb l’enfocament en el desenvolupament de fortaleses, es crea un entorn laboral que fomenta el creixement personal, la col·laboració efectiva i l’assoliment de metes compartides.

Si formes part d’una cooperativa, t’animo a explorar aquest model de fortaleses per descobrir i potenciar els teus talents innats. Així mateix, fomenta la cultura de reconeixement de les fortaleses individuals en la teva cooperativa, promovent un ambient on tots els membres puguin contribuir al màxim del seu potencial.

En definitiva, en aprofitar i potenciar les fortaleses individuals, tant les cooperatives com els seus membres poden experimentar un major creixement i benestar en el seu camí cap a un futur més pròsper i col·laboratiu.

Per: Andrea Medina Ravelo