La cooperativa Doble Via ha estat convidada a participar en el Consell Assessor de Recerca del projecte interuniversitari HEBE. «El empoderamiento de los jóvenes: análisis de los momentos, espacios y procesos que contribuyen al empoderamiento juvenil». (2014-15)»

Aquest projecte compta amb un equip de recerca format per investiadors de la UDG, UAB, EB i UPC, així com tot un seguit de col·laboradors externs entre els quals es troba la Cooperativa Doble Via.

Els objectius de la recerca són:

  • Contribuir a un major coneixement dels joves, les seves percepcions i valoracions i tractant d’incidir directament en la seva qualitat de vida i en la seva realització com a ciutadans.
  • A partir de l’anàlisi d’espais, moments i processos d‘apoderament juvenil, generar coneixement i orientacions per a l’acció socioeducativa i el disseny de polítiques destinades als joves.