Tot i els canvis en matèria legislativa per treballar cap a la igualtat entre les dones i els homes  en  l’àmbit social, laboral, educatiu o familiar, encara s’identifiquen clarament exemples de discriminació vers les dones. Gestionem serveis i programes per a treballar en aquesta direcció.

Desenvolupem plans d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes per a empreses. Els plans es desenvolupen en base a un anàlisi previ de la realitat de l’organització i permeten identificar situacions de descriminació i desigualtat per raó de gènere. A partir d’aquests es planifiquen una sèrie  de mesures per superar les situacions de desequilibri.

Dels plans d’igualtat es poden derivar programes concrets per treballar conceptes sobre la discriminació de les dones en diferents àmbits d’actuació. Oferim projectes, accions de dinamització i cursos de formació a mida per al desenvolupament d’aquests programes.