Doble Via Cooperativa participarem d’aquest acte de cel·lebració que es durà a terme el proper dia 3 de desembre a la seu del Col·legi d’Economistes de Barcelona.  Primer es farà l’assemblea anual i tot seguit, a les 12:30, un acte obert per a tothom.

La Sectorial d’Iniciativa Social de la FCTC està formada per 122 cooperatives en els àmbits de l’atenció a la gent gran, la discapacitat, el lleure educatiu, la inclusió social o les escoles bressol, entre d’altres. Juntes, les cooperatives de la Sectorial facturen a l’entorn de 165 milions d’euros i donen feina a més de 8.000 persones.

Vint i + anys després de la seva creació, la Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social segueix sent un projecte estratègic i motiu d’orgull dins la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, l’organització empresarial dedicada a la creació, consolidació i promoció de les cooperatives de treball al nostre país.

Durant els seus 20 i + anys de trajectòria, la Sectorial ha assolit importants fites com ara l’enfortiment de la vinculació amb el conjunt del tercer sector i les diferents organitzacions representatives, així com la difusió i la visualització del model d’empresa cooperativa.

Podeu consultar el programa al següent enllaç:

http://www.cooperativestreball.coop/sites/default/files/materials/diptic20imes_ok.pdf