ActualitatPremi Raimon Badia

PREMI RAIMON BADIA 2024 D’EDUCACIÓ NO FORMAL I COOPERATIVISME

COMUNICAT 1

Ja està obert  el període d’inscripció de la 5a Edició del Premi Raimon Badia d’Educació no Formal i Cooperativisme per a les persones que cursen els estudis de Grau en Educació Social i Pedagogia de les universitats catalanes.

 

El Premi convoca i premia els treballs acadèmics que permetin mantenir, promoure i adaptar els serveis socioeducatius tant en la presencialitat com en format virtual mitjançant l’ús de les TIC. Cerca aquelles iniciatives que apostin per generar propostes innovadores i de qualitat, amb una mirada àmplia i oberta.

 

Han de ser projectes que tinguin present els valors cooperatius en el seu disseny didàctic i organitzatiu (responsabilitat, democràcia, solidaritat, equitat, igualtat, transparència, ajuda i honestedat) apliquin la perspectiva de gènere de forma transversal per treballar l’equitat i la no discriminació i plantegin una acció adaptable a diferents territoris, comunitats i espais.  Treballs que donin resposta a una necessitat, demanda, situació o problemàtica socioeducativa detectada en la comunitat, a través d’una acció o d’un projecte pràctic i innovador, situïn les persones en el centre de l’activitat i fomentin la participació de la comunitat on s’han d’aplicar.

 

El premi atorga un premi econòmic al millor projecte per un valor de 2.000 € i d’un accèssit econòmic a un segon projecte, per un valor de 1.000 €, en ambdós casos en concepte de beques i ajuts a l’estudi.

 

Els projectes hauran d’estar emmarcats en les 7 temàtiques que fixen  les bases de participació (aspectes com la intereseccionalitat, la participació implicada  de les famílies dins els projectes d’educació de lleure infantil i juvenil, els nous models d’envelliment actiu, les  eines innovadores pel foment de les competències d’inserció laboral de les persones joves migrades  soles, la inclusió social de les persones joves, la igualtat de gènere des del lleure educatiu per als infants fins els 12 anys o projectes que enforteixin la relació internivell d’infants i joves en l’espai de lleure de l’espai del migdia.

 

Aquest Premi permet aproximar l’activitat acadèmica a la realitat del teixit socioeconòmic d’acció social i al cooperativisme d’una forma pràctica i enriquidora per les estudiants que hi participin.

 

El termini d’inscripció enguany és del 7 al 27 de novembre del 2023,  per tal d’ajustar millor el calendari del Premi amb els diferents calendaris acadèmics de les universitats,  i s’espera la participació d’un nombre important d’equips.

 

El Premi Raimon Badia d’Educació no formal i Cooperativisme està impulsat per Doble Via Cooperativa, la Fundació Collserola, l’Ajuntament de Sant Cugat i totes les universitats participants, UAB, UB, UOC, Pere Tarrés-Ramon Llull, URV, UdG i UdL.

 

ENLLAÇ INSCRIPCIONS FENT CLIC

 

Per a més informació:

Comitè Organitzador del Premi Raimon Badia

premiraimonbadia@doblevia.coop