Hi ha diferents mètodes educatius alternatius com l’educació a casa, el mètode Waldorf, el mètode Montessori, les escoles lliures, les democràtiques, les constructives, el sistema Amara Berri, grups de criança, les escoles bosc o mares de dia.

A la comarca del Vallès hi ha uns 13 centres d’educació alternativa, incloent-hi grups de criança o espais de lleure.  A Sant Cugat, segons hem pogut saber en aquest diari, hi ha tres escoles que utilitzen mètodes educatius alternatius -sense comptar els grups de criança, mares de dia ni espais de lleure. Aleshores serien 7-. Tretzevents, escola situada a La Floresta que utilitza el mètode Waldorf, l’escola bressol El Molí de les Planes, i l’escola Crea Nova.

L’escola bressol municipal El Molí de Les Planes, gestionada per la cooperativa Doble Via, es caracteritza per tres elements: els nens de diferent edat, dels 9 mesos fins els 3 anys, estan barrejats, juguen junts i tenen llibertat de moviment per utilitzar l’espai que vulguin sense que hi hagi cap temps marcat ni cap activitat estipulada. El fet d’estar catalogada com a escola rural facilita aquest tipus d’iniciativa. Els pares també són partícips de l’adaptació dels seus fills a l’escola bressol i hi poden estar presents mentre el seu fill juga, però sense intervenir. Anna Casado, coordinadora i mestra de l’escola bressol, també va voler remarcar la figura de l’adult com a acompanyant, guiant i posant els límits necessaris. De la mateixa forma que a l’escola Crea Nova, tenen en compte el mètode Peckler i el proposat per Rebeca Wild perquè els nens agafin confiança, tot i que no fan servir cap sistema pedagògic concret.

L’educació alternativa