Títol COORDINADOR/A DE PROJECTES
Perfil COORDINADOR/A DE PROJECTES
Formació – Titulació relacionada en l’àmbit social i cultural (graus en humanitats, educació social, sociologia,..) – Màster en gestió cultural i/o formació relacionada en l’àmbit de la gestió i producció cultural. – Experiència mínima d’1 any treballant en equipaments culturals. – Experiència acreditada en gestió i programació de projectes de producció cultural. – Capacitat per a donar resposta a les demandes de col·lectius i entitats diverses.
Lloc Sant Cugat del Vallès
Jornada 22 hores setmanals (possibilitat d’ampliació jornada en un futur)
Horari Horari base de dilluns a divendres de 16 a 20h amb possibilitat de treballar algun matí per espais de coordinació i caps de setmana per cobrir activitats de l’equipamenten funció de les necessitats del projecte.
Descripció

– Es valorarà:
o Residència propera a Sant Cugat
o Experiència en treball comunitari i amb teixit associatiu.
o Persona flexible i resolutiva

Les funcions principals a desenvolupar són:
En relació als programes
• Dissenyar les diferents activitats a desenvolupar al centre. Pressupost, calendari i infraestructures necessàries.
• Fer totes les gestions necessàries per implementar la programació aprovada : Contacte amb professionals, gestió dels pagaments. Infraestructures i materials, etc.
• Coordinar amb les persones responsables de comunicació la difusió de les activitats.

• Coordinar i donar suport a les activitats de cultura popular organitzades per les entitats residents al centre.
• Recollir les dades necessàries per a l’elaboració de la memòria anual.

En relació a la gestió:
• Seguiment del’economia derivada dels diferents programes i coordinació amb les persones responsables.
• Gestionar els contractes i nòmines dels talleristes juntament amb el departament laboral.
• Gestionar les diferents sales del centre i les cessions d’espais.
• Participar en les reunions de coordinació necessàries.
• Participar en les reunions municipals pertinents.

Incorporació: Novembre 2023

Si t’interessa, respon a aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu en la major brevetat possible: https://forms.gle/UDcdvQqC7CEXYMa59

 

Contracte Eventual amb possibilitat de: fixe discontinu
Sou 13.174 € bruts anuals
Data 19,10,2023