Títol COORDINADOR/A PUNT G
Perfil COORDINADOR/A PUNT G
Formació Tenir el Grau o estudis equivalents o estudis d’especialització relacionats amb l’àmbit social Experiència professional o haver fet voluntariat en algun àmbit de polítiques de joventut o treball amb col·lectiu adolescent i jove. Carnet de conduir B2 Coneixements i habilitats en la creació de continguts per a les xarxes socials. Tenir el certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals
Lloc Granollers
Jornada 20 hores setmanals
Horari En horari flexible segons necessitats del servei
Descripció

Les funcions a desenvolupar són:

· Coordinació continuada amb l’equip motor del Punt G per tot allò relacionat amb el contingut i desenvolupament de les activitats.

· Coordinar els equips d’agents d’oci nocturn que actuaran durant les festes.

· Vetllar per garantir que tots els agents de nit coneixen i segueixen elsprotocols d’informació i atenció.

· Coordinació directa, estreta i continuada amb els diferents serveis municipals i entitats implicades en la programació de les activitats populars. (Haurà de ser un referent accessible per a totes les parts.)

· Encarregar als diferents serveis municipals les tasques necessàries per al desenvolupament projecte, i fer el seguiment la seva realització.

· Fer la presentació publica del projecte i la seva difusió, en la manera que es determini.

· Generar continguts, dinamitzar i mantenir les xarxes socials del Punt G (Instagram).

· Preparació i participació en el disseny i gestió de material de difusió i divulgació. Preparació de la campanya de comunicació

· Explicar a les escoles de secundaria i educació post obligatòria que ho sol·liciten el Punt G.

· Dissenyar activitats de dinamització del dispositiu durant les nits de festa.

· Responsabilitzar-se del material, de la seva distribució així com de l’inventari final.

· Responsable del muntatge i desmuntatge del dispositiu cada nit.

· Responsable el registre d ’activitat del Punt G i elaboració de la memoria.

· Informar diàriament al grup motor del nombre d’atencions i intervencions i de totes les incidències relacionades amb l’organització.

· Presentació anual del resultats del Punt G (presentació interna, als serveis municipals implicats en l’organització de les festes, i externa, a la ciutadania)

· Les altres funcions necessàries per al bon funcionament del programa, d’acord al que estableixi el grup motor del Punt G.

 

Data incorporació: Abril 2024

 

Si t’interessa, respon a aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu en la major brevetat possible: https://forms.gle/UDcdvQqC7CEXYMa59

Contracte Eventual amb possibilitat de: fixe discontinu
Sou Segons conveni
Data 23,03,2024