Títol Coordinador/a Sistema de Qualitat i Protecció de Dades
Perfil Coordinador Qualitat
Formació Grau universitari en Enginyeria o ADE
Lloc Sant Cugat del Vallès
Jornada 18,45 hores setmanals
Horari Matí amb flexibilitat
Descripció

 

CERQUEM UNA PERSONA PER DUR A TERME LA IMPLEMENTACIÓ I COORDINACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT SEGONS LA NORMA UNE-IN-ISO 9001:2015 AMB LA PROTECCIÓ DE DADES INTEGRADA.

 

QUÈ OFERIM?

 • Contracte indefinit a jornada parcial
 • Incorporació immediata
 • ½ jornada laboral (18,75 hores setmanals en horari de matí amb flexibilitat)
 • Salari segons conveni per categoria professional

 

DESCRIPCIÓ DE LA POSSICIÓ:  cerquem una persona que haurà de liderar la implementació i coordinació d’un sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma UNE-IN_ISO 9000:2015 amb la sistemàtica de sistemes de protecció de dades integrada. Es coordinarà amb altres responsables d’unitats i departaments supervisant i liderant la coordinació de qualitat de la cooperativa.

 

FUNCIONS A REALITZAR:

 • Elaboració de procediments de treball
 • Actualització de procediments i altres documents davant de canvis
 • Formació i sensibilització del personal en matèria de qualitat
 • Anàlisi de dades: Resultats, QRSAI
 • Anàlisi trimestral de indicadors al Pla de Qualitat
 • Atenció avaluadors i auditors externs
 • Planificació i execució (o subcontractació) d’avaluacions
 • Revisió Pla de Formació
 • Actualització fitxes de manteniment d’equipaments i infraestructures
 • Actualització llistat de col·laboradors clau (dispositius i proveïdors)
 • Actualització registres de gestió de la informació (Llistat documents interns, externs i registres)

 

REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES:

Formació:

 • Preferentment amb formació universitària a nivell d’enginyeria i/o ADE
 • Formació en gestió de la Qualitat i els sistemes de Protecció de Dades, específicament de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
 • Coneixements ofimàtica

 

 Experiència:

 • Experiència en elaboració i desenvolupament de procediments
 • Experiència en mantenir un Sistema de Qualitat (elaboració i  control de registres, gestió de les responsabilitats derivades a altres persones responsables de procés …)
 • Es valorarà experiència en gestió de la protecció de dades (RGPD)
 • Es valorarà experiència en coordinació d’operacions
 • Es valorarà experiència en serveis d’atenció a les persones als sectors socioeducatius i culturals.
 • Es valorarà experiència en economia social

 

Característiques personals i habilitats:

 • Capacitat analítica
 • Persona organitzada i metòdica
 • Empatia i capacitat de comunicació
 • Lideratge
 • Treball en equip

 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum al correu electrònic gestió.persones@doblevia.coop amb la referència “Coordinadora de Qualitat”

Contracte Indefinit
Sou 10.022,10€/any
Data 13,06,2022
Demani el lloc ara