Títol DINAMITZADORs/es JUVENILs
Perfil TALLERISTA O TÈCNIC ESPECIALISTA DE GRAU B
Formació -Amb titulació acadèmica de grau superior d’animació sociocultural, integració social o equivalent o, d’animació d’activitats físiques i esportives. -Acreditar experìencia mínima d’un any de treball com a dinamitzador/a juvenil.
Lloc Granollers
Jornada 5 i 2,5 hores setmanals
Horari En horari de tarda els dimarts i dijous de 17.15 a 19,45 h. I dimecres de 16.45 a 19.15 h.
Descripció

Cerquem dos dinamitzadors/es juvenils per a la zona jove de can bassa i la zona jove esportiva a granollers, amb una dedicació de 5 i 2,5 hores a la setmana repectivament, en horari de tarda els dimarts i dijous de 17.15 a 19,45 h. I dimecres de 16.45 a 19.15 h. I amb categoria de tallerista o tècnic especialista de grau b.

ELS/LES INTERESSATS/DES HAN D’ENVIAR EL SEU CURRÍCULUM AL CORREU ELECTRÒNIC lluism@doblevia.coop AMB LA REFERÈNCIA “ZONES JOVES GRANOLLERS”

Contracte
Sou Segons conveni
Data 02,12,2022