Títol EDUCADOR/A SOCIAL
Perfil EDUCADOR/A SOCIAL
Formació Imprescindible tenir la titulació requerida (diplomats o graduats en Educació Social). Es valorarà tenir disponibilitat de vehicle propi
Lloc Bigues i Riells
Jornada 25 hores setmanals
Horari Horari: horari flexible · Setmana curta (dilluns-dimecres es treballa || dissabte i diumenge es descansa). · Setmana llarga (dissabte-dimecres es treballa || dijous i divendres es descansa). · Cal treballar els dimecres al matí per reunió de coordinació amb l’equip. · La resta de la jornada cal distribuir-la en funció de les necessitats del servei i les pròpies.
Descripció

Les funcions principals a desenvolupar són: Afavorir el procés d’autonomia de la persona jove mitjançant el treball amb el vincle educatiu per facilitar que el jove s’impliqui en el seu propi procés per assolir els seus objectius personals, de formació, d’inserció sociolaboral i d’emancipació.

· Fer tutories amb el jove com a eina educativa (es tutoritzarà a 3 joves).

· Confeccionar conjuntament amb el jove el seu pla de treball i fer-ne un seguiment conjunt.

· Informar, orientar i assessorar als joves de les prestacions i els recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció educativa.

· Organitzar i participar en les assemblees amb els altres joves de l’habitatge.

· Potenciar la convivència en el pis mediant per assolir una convivència òptima.

· Vetllar perquè les condicions de l’habitatge siguin òptimes i afavoreixin el creixement personal.

· Acompanyar el procés de sortida del jove al finalitzar la seva estada en l’habitatge.

· Participar en les reunions d’equip.

· Participar en l’elaboració i/o actualització de la memòria, protocols, programa anual i el reglament de règim intern de l’habitatge.

· Conèixer els recursos i institucions del territori i potenciar-ne el treball en xarxa

· Realitzar el treball educatiu d’acord amb el projecte marc de l’ASJTET i elaborar la documentació requerida des de DGAIA.

 

Data incorporació: finals de maig / principis de juny (indeterminat, ja que és una baixa per maternitat).

 

Si t’interessa, respon a aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu en la major brevetat possible: https://forms.gle/UDcdvQqC7CEXYMa59

Contracte Substitució per maternitat.
Sou 1.339,66€ bruts mensuals (12 pagues anuals).
Data 31,10,2023