Títol EDUCADOR/A SOCIAL SIS GRANOLLERS
Perfil EDUCADOR/A SOCIAL SIS GRANOLLERS
Formació Imprescindible disposar de la Diplomatura o Grau d’Educació Social FINALITZAT. Disposar d’experiència d’almenys un any amb infància i/o adolescència en situació de risc. Valorable residir a Granollers o municipis pròxims.
Lloc Granollers
Jornada 25 hores setmanals
Horari Horari de 15 a 20h de dilluns a divendres
Descripció

El servei d’atenció diürna (SAD) és un servei socioeducatiu que atèn a infants/adolescents (4 a 15 anys) i les seves famílies. El servei funciona de dilluns a divendres de 15 a 20h. L’atenció directa a infants, adolescents i famílies és de 17 a 19:30h. La resta de temps es dedica a gestió interna del servei. La vacant en qüestió és per l’equipament de la zona Sud. En aquest equipament s’atenen diàriament a dos grups d’edat diferents: un que va dels 6 als 10 anys (mitjans). I un altre que va dels 11 als 15 anys (grans). Dimarts però, es fa atenció individualitzada a infants/famílies i puntualment activitats grupals. De manera excepcional i segons les necessitats, també podrien assistir infants aquell dia. La vacant en qüestió és per treballar al grup de grans. La jornada laboral és de 25h setmanals en horari de 15 a 20h (categoria educador/a social). Important: Al Juliol l’equip de la xarxa SIS de la ciutat s’integra en els casals d’estiu, passant a treballar de matins (a convenir). El conveni regulador és el d’acció social de Catalunya..

 

Atenció individualitzada: Els casos que s’atenen al servei venen derivats dels SSB del municipi. L’equip educatiu ha de treballar de manera coordinada amb els referents de cada cas per tal de fer traspàs d’informació d’una banda, i de l’altra; definir i concretar el PEIF que es treballarà amb infant, adolescent i família mentre estiguin al servei. L’abordatge del PEIF es fa a partir de les tutories individualitzades, tot i que també s’han de  treballar aquests aspectes més individuals de cada infant durant la dinàmica de grup i els diferents moments del servei (acollida, berenar, activitat dirigida, tancament).

 

Atenció grupal: a través d’una observació del grup i diagnosi es treballa sobre les necessitats i les potencialitats dels/de les infants en cadascun dels seus àmbits. A través d’un programa trimestral de grup s’aborden aquestes necessitats de grup i s’estructura l’atenció directa i els diferents moments de la dinàmica. La seva missió és treballar sobre el desenvolupament de les habilitats socials i la personalitat, la gestió de les emocions i la resolucio de conflictes, entre altres.

 

Es treballa la circulació social dels infants a altres serveis i recursos de la ciutat. També es promou la participació d’infants, adolescents i famílies en les activitats obertes que ofereix la comunitat.

 

Si t’interessa, inscriu-te aquí: https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/educadora-social-sis-granollers/242420?esOng=22362&pageIndex=1&volver=

Contracte Eventual amb possibilitat de: indefinit
Sou Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual
Data 22,05,2024