Títol MEDIADOR/A EQUIPAMENT CULTURAL
Perfil MEDIADOR/A
Formació Estudiant o titulat en l’àmbit artístic i cultural. Experiència coma docent, guia i/o educador en visites guiades i activitats culturals. Habilitats comunicatives, pedagògiques i capacitat de tracte amb la gent. Resident a Granollers o proximitats.
Lloc Granollers
Jornada 8h setmanals
Horari Caps de setmana (dissabtes tarda i diumenges matí).
Descripció

Les funcions a desenvolupar són:
• Portar a terme les visites guiadesa les exposicions.
• Acompanyar i atendre les inquietuds i necessitats de les persones
visitants.
• Donar suport en l’organització de les exposicions i activitats
programades.
• Gestionar la base de dades i el registre d’ús.
• Vetllar pel correcte desenvolupament de les visites i el manteniment de
l’espai.
• Coordinació amb el personal tècnic de referència.

Data incorporació: Novembre 2023

Si t’interessa, respon a aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu en la major brevetat possible: https://forms.gle/UDcdvQqC7CEXYMa59

Contracte
Sou Segons conveni del lleure, categoria Mediador/a cultural
Data 02,11,2023