ActualitatAFA's i Escoles

La gestió d’un menjador escolar és un repte molt gran a nivell d’experiència de client, atès el  l’entorn canviant de la nostra societat i les seves fluctuants tendències en el  “què i com mengem”, “què i on comprem”, “què i com servim”, “com eduquem”….

 

Tot això afecta de manera directa als processos de gestió d’un menjador escolar, fet que ens demana molta capacitat de resiliència per aconseguir adaptar-nos als constants canvis i poder donar un servei que respongui amb excel·lència a les expectatives dels nostres clients (AFA’s, Escoles, pares, comunitat educativa, etc.)

 

En una bona gestió de menjador escolar són molts els actors involucrats ( stakeholders): treballadors, proveïdors, escoles, AFA’s, òrgans de govern, infants… I compaginar la particular visió de cadascú pot arribar a complicar el fet de treballar per una experiència que satisfaci tant als nostres importants clients finals, que són els infants, com a tots els involucrats amb el servei o clients promotors.

 

Un dels principals desafiaments, doncs,  és conèixer be les tendències o insights del nostre client promotor, com aquell qui realment té la responsabilitat final a les seves mans i, per tant, saber què necessita, com pensa, què li preocupa, quina és la seva expectativa de servei,  com és el seu dia a dia…. En definitiva, es fa imprescindible  entendre’l per tal de poder ajustar els serveis a les seves necessitats reals i donar un bon servei de menjador, amb tot el que implica a nivell d’alimentació i educació a l’infant.

 

És per això que resulta necessari aprofundir en els diferents canals d’atenció, comunicació i relació per respondre a una creixent demanda d’interlocució entre tots els responsables, els quals es caracteritzen sovint per famílies treballadores, amb poca disponibilitat horària i cada cop més habituades a l’omnicanalitat: és a dir interactuen, es comuniquen i/o compren a través de diversos canals integrats alhora (botiga física, comerç electrònic o e-commerce, telèfon, correu electrònic, xarxes socials, pàgines web, etc.)

 

En línia amb això  i sota el lema: “Volem fer-te la vida més fàcil”, la Cooperativa Doble Via ha desenvolupat una APP que dota a les famílies d’un espai personal segur on poden fer el procés d’inscripció dels seus fills al menjador escolar, contractar serveis, comprar tiquets esporàdics, veure i descarregar les seves factures i rebre les informacions rellevants en relació al servei adquirit.

 

Es tracta d’una eina molt completa, útil i accessible a través de tots els dispositius mòbils.

L’aplicació es una resposta decidida de Doble Via a cercar una millor experiència de client i  donar un major i millor servei sense oblidar els seus trets fonamentals :

  • Personalitza l’atenció (comunicats que els usuaris reben via globus de notificació)
  • Facilita el servei a tota la comunitat educativa (infants, docents, personal de gestió…
  • Trenca barreres de temps i espai resolent les gestions des de casa, sense estrès i quan els hi ve de gust !
  • Té cura del medi ambient evitant fer inscripcions en paper i desplaçaments innecessaris a l’escola per tramitar-les.
  • Agilita els processos de gestió, els fa més eficaços i pot abastar més aspectes importants dels serveis a monitoritzar.
  • Contribueix a evitar el malbaratament d’aliments ja que es pot fer un seguiment fiable de l’ús del servei de menjador.

 

Si entenem la millora sistemàtica de l’experiència de client com una estratègia fonamental a tenir en compte en qualsevol organització o empresa, l’ús de les noves tecnologies ofereixen grans oportunitats  i Doble Via i els seus clients, ho han sabut aprofitar.

 

Per: Beatriz Comella

Doble Via Escoles