Noves tecnologies al servei del menjador escolar: avancem en la millora de l’experiència del client

La gestió d’un menjador escolar és un repte molt gran a nivell d’experiència de client, atès el  l’entorn canviant de la nostra societat i les seves fluctuants tendències en el  “què i com mengem”, “què i on comprem”, “què i com servim”, “com eduquem”….   Tot això afecta de manera directa als processos de gestió…

Taller d’Estudi Assisit de l’Institut Angeleta Ferrer

CLIENT Institut Angeleta Ferrer i Sensat BREU DESCRIPCIÓ DEL SERVEI Espai de suport al alumnes en la realització de les seves tasques escolar i treball dels hàbits i planificació per a un millor aprofitament de les estones d’estudi. DADES CONTACTE C/ Granollers 43, 08193 Sant Cugat del Vallès. 93.589.38.82 ENLLAÇOS http://insangeletaferrer.com Serveis relacionats