Servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral (PIL)

SERVEI Servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral (PIL) CLIENT Generalitat de Catalunya. Departament de Drets Socials. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) BREU DESCRIPCIÓ DEL SERVEI Servei adreçat a per a persones tutelades (16-18 anys) per la DGAIA i extutelades (18-20 anys). Concretament, atenem a…

Programa Municipal d’acollida per a persones migrades

SERVEI Programa Municipal d’acollida per a persones migrades CLIENT Ajuntament de Mollet del Vallès BREU DESCRIPCIÓ DEL SERVEI Gestió tècnica i social de les polítiques migratòries a Mollet del Vallès que inclouen accions de formació, informació, assessorament i dinamització per facilitar l’acollida i la inclusió de les persones migrades. DADES CONTACTE Àrea de Drets socials…

Dinamització d’activitats i serveis per a la ONCE Catalunya

SERVEI Dinamització d’activitats i serveis per a la ONCE Catalunya CLIENT Direcció Territorial de la ONCE a Catalunya Centre Recursos Educatius (CRE) a Catalunya BREU DESCRIPCIÓ DEL SERVEI Realització presencial i on-line d’activitats d’assistència social, protecció, educació de la infància i la joventut, activitats esportives, d’oci, socioculturals, y de temps de lleure dirigides a afiliades…

Xarxa de centres oberts de Granollers

SERVEI Xarxa de centres oberts (SIS) de Granollers CLIENT Ajuntament de Granollers BREU DESCRIPCIÓ DEL SERVEI La xarxa de centres oberts de Granollers atén a la població dels 6 als 15 anys i llurs famílies en horari no lectiu. Les principals línies d’actuació d’aquest servei són el treball coordinat amb altres agents del territori (especialment…