Actualitat

La vaga feminista d’aquest dijous 8 de març està convocada com una jornada de vaga total; vaga en l’àmbit del treball remunerat, vaga en el treball domèstic i de cures, vaga de consum i vaga educativa. Una vaga de totes per visibilitzar i denunciar no només l’impacte laboral d’una vaga de dones, sinó també l’impacte social d’aturar les tasques reproductives i el treball no remunerat que realitzem.
En l’àmbit laboral; la feminització de la pobresa, l’escletxa salarial, el sostre de vidre, l’ocupació en sectors invisibilitzats i vulnerables d’economia submergida, la precarització del treball de les dones i per conseqüència de les pensions i del nostre cicle vital, són algunes de les reivindicacions que fan palesa la discriminació a la que estem sotmeses les dones.
Com a cooperativa d’iniciativa social que ofereix serveis a les persones, compromesa amb la generació d’ocupació de qualitat i que contribueix a la transformació social amb perspectiva de gènere i des dels valors del cooperativisme donem suport i ens sumem a la vaga feminista.